update 19 mei 2011

Sensibiliseringsactie 'De pot is vol'

 

Een filmpje geeft meer duidelijkheid over de actie zelf (http://youtu.be/0VeECy6dTEk)

 

Via deze oproep werd uiteindelijk na anderhalve maand onvermogen van aannemer en bouwmeester de toiletcabine binnen de kortste tijd verwijderd.

----- Original Message -----
From: Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw
Sent: Tuesday, May 17, 2011 10:35 PM
Subject: Ludieke Actie LMZ vzw 'De pot is vol!'


Beste,

Aanstaande woensdag 18 mei 2011 om 19.00 uur zorgt LMZ vzw voor een ludieke actie onder het moto "Is de pot vol?".

We verzamelen omgeving Hombeekssteenweg 105.

Mogen we rekenen op begrip en medewerking om ook deze actie succesvol te laten verlopen.

Woordje uitleg:

Reeds meer dan anderhalve maand (sinds einde bouwwerken) staat een sanitaire cabine van BOELS voor de apotheker Kristien Alaerts gevestigd op de Hombeekssteenweg 105.

Veelvuldige pogingen van aannemer (stelt dat de firma het oneerlijk zou kunnen spelen) aan de firma Boels mochten niet baten. Wie zal er immers betalen voor de huur van het stuk openbaar domein waarop de cabine staat.

Ook Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw vroeg bevoegden stad Mechelen iets te ondernemen opdat die cabine uit het straatbeeld zou verdwijnen. Ook dit mocht niet baten. Men slaagt er dus niet in een gunstig gevolg af te dwingen en/of ons een degelijke feedback te bezorgen.


Gezien onze actie ook de bedoeling heeft nogmaals de aandacht te vestigen dat ook hier terug het vrijwilligerswerk 'melden en opvolgen van klachten/meldingen' weinig samenwerking en feedback opleverde en bevoegden wellicht terug zullen zeggen "ermee bezig te zijn" vinden we dat deze actie verrechtvaardigd is en aandacht verdient..

Deze container beschouwen we als een bron van ongemak, ergernis, kweken van ...., locatie voor ...!

We vragen dan ook dat deze onhygiënische locatie (voor sommigen aantrekplaats) door bevoegden aangepakt wordt en de cabine eventueel naar een andere gecontroleerde oord verplaatst wordt. Misschien moet een boete bij niet onmiddellijk verwijderen overwogen worden.

Men zou het ook kunnen aanrekenen als verwijderen van afval of de kosten van het nutteloos benutten van de openbare weg aanrekenen aan betrokkken firma.

Die cabine trekt volgens verschafte info ook drugsgebruikers aan. Ook "passanten" maken er gebruik van (wordt echter niet meer geleegd of vervangen dus weinig hygiënisch). Deze cabine blijkt ook onbegrijpelijk een locatie om te zoenen, .... .

Mogen we terug op uw medewerking rekenen om Onze Stad Mechelen en onze Wijk nog meer om te zoenen te maken.

Dank zij de medewerking hebben we reeds veel kunnen bereiken en kunnen we verder onze statuten nuttig maken voor de gemeenschap.

Niettegenstaande de inspanningen van de wijkwerkers en diensten van de stad Mechelen, welke we waarderen, kan de Hombeeksesteenweg terug zich niet inschrijven voor de actie De Schoonste Straat van Mechelen (loopt van 9 mei tot 12 juni, de winnaar wordt op 30 juni bekend gemaakt )[credit bij foto:] Jean Van Cleemput
De race om tot ‘Schoonste Straat’ van Mechelen verkozen te worden laten we dus terug aan ons voorbij gaan. Misschien kunnen foto's van onze geplande actie en initiatief rond een proper en leefbaar Mechelen en wel bijdragen tot een nettere buurt. Gratis winterbebloeming zullen we niet kunnen vragen. Bij de ultieme winnaars zullen we ook niet kunnen horen niettegenstaande de vele inspanningen om de buurt te laten hun voetpad kuisen, afvoerbuizen regenwater te laten aansluiten op de riolering, sluikstorten tegen te gaan, het openbaar café SPAR te sluiten. De eer in ‘de schoonste straat’ van Mechelen te wonen is zeker uitgesloten en vieren met een gratis straatfeest! .....Met vriendelijke groeten

Namens Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw

Guy Verberckmoes
Voorzitter
0477/29.92.52
http://www.leefmilieugroep-mechelen-zuid.be/