Ook 'Buiten de zone' wordt om steun verzocht.

Uiteraard hebben we de gevraagde info verschaft en verwezen naar website van de overgheid en de VLAREM en links doorgestuurd.