update 24 februari 2017

Vrijbroekpark

 

  • Dag van het Park of even 'PARKeren' in de wijk en op verboden plaatsen!

 

Op datum van 25 september 2004 werden op bevel van de griffier van Provincie Antwerpen opnieuw opruiende mededelingen uitgehangen aan de toegangspoorten van het Vrijbroekpark. LMZ vzw begrijpt waartoe deze nieuwe verstoring dient, nu men aan een degelijke oplossing zou werken ). Wij bleven hopen op een vlugge en duurzame ontwikkeling waar alle actoren zich zouden kunnen in vinden. Tevergeefs echter, gezien ook in dit dossier de rechtspraak niet ten gronde werd gevoerd en vermoedelijk duistere machten vrouwe Justitia geweld aandeden gezien men enkel oordeelde over verbieden van sluikverkeer maar het essentiël uit de weg ging.

Leefmilieugroep Mechelen Zuid vzw zal ook in dit dossier druk blijven uitoefenen en pogen het parkverkeer uit de woonwijk te weren en parkeren te laten plaatsvinden op de Provinciale terreinen aan de Uilmolenweg zoals in 1999 door de Provincie vooropgesteld, bij het werven van gronden.