upgrade 21 juli 2011

Sluikstorters, hondenpoep op de stoep, ... wij zijn het moe!!!

Op 20/07/2011 vernemen we via Radio Reflex Mechelen om 13:14 uur wat volgt reactie op de oproepen en reacties (zie verder) o.a. van 29 juni 2009 en juli 2010:

OMGEVING EGLEGEMVIJVER KRIJGT HONDENZONE
De herwaardering van de omgeving Eglegemvijver blijft duren. Het gebied heeft nu ook een hondenzone gekregen. Een omheinde groenzone waar honden in alle veiligheid kunnen rondlopen en spelen zonder anderen te hinderen. De hondenzone biedt bovendien een unieke troef: een zwemzone. De hondenzone beantwoordt aan een reële behoefte, volgens Schepen van leefmilieu Marina De Bie (Groen!).

"In een stadsomgeving is het niet altijd evident om je hond te laten rennen en spelen, laat staan te laten zwemmen. In deze hondenzone kan dat allemaal wel. De dieren kunnen er vrij spelen met elkaar, onder het waakzame oog van hun baasjes weliswaar. Belangrijk detail: de hondenzone is geen hondentoilet. "Ongelukjes" horen dan ook te worden opgeruimd en meegenomen. Daarvoor komen er binnenkort speciaal ontworpen vuilnisbakken", aldus De Bie.

De hondenzone is gelegen aan de parking van Eglegemvijver, achter de zeilclub komende van de Bankstraat in het centrum van Hombeek. Ook vanop de Zennedijk is de hondenzone vlot bereikbaar voor wandelaars. Marina De Bie hoopt dat het initiatief veel nieuwe wandelaars lokt. De zwemzone voor de honden is alvast een serieuze troef.

"De speciaal afgebakende zwemzone zorgt voor een extra spelement voor de honden. Daardoor kunnen de dieren zich echt helemaal uitleven. Dat is toch een uniek aanbod dat de echte hondenliefhebbers zal aantrekken." aldus De Bie.

Dat de hondenzone extra sociale controle in het gebied zal opleveren is meegenomen, vindt schepen De Bie. "De sociale controle is niet onbelangrijk, gezien de overlast in het recente verleden. Samen met het Agentschap Natuur en Bos doen we ons best om de Mechelaars een bijzondere omgeving aan te bieden rond de Eglegemvijver."
In de rest van het gebied zijn honden ook welkom maar moeten ze aan de leiband.

 

 

 

 

Ook Eglehemvijver lokt noodoproep uit!

 

Het Nieuwsblad 26 januari 2011 : (evb) Het stadsbestuur pakt de jaarlijks terugkerende problemen rond de Egleghemvijver in Hombeek aan. Illegaal zwemmen, sluikstorten en algemene overlast door recreanten wordt dit jaar in de kiem gesmoord. Zowel de stad Mechelen, het agentschap Natuur en Bos als de gemeente Zemst kruisen de degens. ‘De onmiddellijke omgeving van de vijver groeide in de loop der jaren uit tot een recreatiegebied', zegt schepen van Leefmilieu Marina De Bie (Groen!). ‘Vaak ligt de omgeving er als een stort bij.' De stad Mechelen werkt momenteel aan informatieborden. Een sensibiliseringscampagne moet overlast tegengaan. De politie zal geregeld controleren. ‘Wie de regels overtreedt zal worden geverbaliseerd', zegt De Bie. ‘Zwemmen in de vijver blijft verboden. De vijver ligt in groengebied. Daardoor willen we zwemmen ontmoedigen. Bovendien is er geen toezicht en is strenge controle op de hygiëne en andere wettelijke regels financieel geen haalbare kaart.'

En wat vinden de klokkenluiders (zie verder) van het gegeven gevolg? Na de vele jaren meldingen blijken deze nu toch ernstig genomen te worden. Wij volgen verder op!

Gazet van Antwerpen 23/07/2010: SvH (Sven van Haezendonck): Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld), net terug van vakantie, wil orde op zake stellen aan de Egleghemvijver in deelgemeente Hombeek.
“Zoals de put er nu bijligt, kan het niet verder. Er moet iets gebeuren”, zegt hij. Somers heeft het Agentschap Bos en Natuur om een dringend overleg verzocht. “Ik wil de mensen van het agentschap twee voorstellen doen om komaf te maken met het probleem van het zwerfvuil. Een eerste is bekijken om de toegang tot het domein betalend te maken. Wij willen het onderhoud van de put eventueel ook overnemen, want dat gebeurt vandaag niet genoeg. Mits een financiële overeenkomst kunnen de uitvoeringsdiensten van de stad dat werk overnemen”, stelt de burgemeester.

Reacties:

"Reeds sinds zondag 27 juni 2010 wordt de ruime omgeving van de Egleghem vijver in Hombeek herschapen in een sluikstort om u tegen te zeggen. Tot op heden 6 juli voelt zich nog de stad, noch " bos en natuur " - die het domein in beheer heeft - zich geroepen om de boel op te ruimen. Buur en gemeenteraadslid Louis Goovaerts (Vlaams Belang) vraagt hoe het verder moet. Moet die rotzooi daar heel de zomer blijven liggen ? Wat gaat men doen om dergelijke toestanden in de toekomst te vermijden. Zijn er in deze zaak reeds sancties uitgesproken ? Zoals het een goed gemeenteraadslid past uitte hij zijn ongenoegen bij de gemeentelijke overheid. wees hij deze op haar plichten. Op 10 juli werd 's nachts ingebroken in het chalet van de Surfers en op 11 juli werden flessen kapot gegooid op de weg langsheen de Zenne. De situatie was vorig jaar identiek maar minder agressief. Voor het opruimen werd vorig jaar beroep gedaan op de Esdoornschool om de rotzooi van volwassenen op te ruimen inclusief drugsampoulen en naalden.op de laatste dag voor het verlof. Een volle container ( 12 kub )."

29 juni 2009: Schepen De Bie Marina laat weten de nodige acties ondernomen te hebben maar dat strikt genomen het beheer ( en dus ook het onderhoud ) een verantwoordelijkheid is van Afdeling Natuur en Bos (ANB). Bevoegden Stad Mechelen proberen alle actoren te sensibiliseren maar het blijft dweilen met de kraan open.

Wij ontvingen op 13 juli ook volgende oproep waaraan we uiteraard als leefmilieugroep gehoor gaven.

Beste,

Hierbij doe ik een noodoproep om EINDELIJK iets te doen aan de rampzalige en beschamende staat van het domein aan de Put van Hombeek. Er wordt altijd maar gezegd en beloofd dat er iets zal gebeuren maar er komt niets van in huis.
Ik woon letterlijk naast de put en ik ga dagelijks, zoals veel andere mensen, wandelen langs de vijver. Het is zo'n geschenk uit de hemel om naast zo'n domein te mogen wonen maar spijtig genoeg is het een echte nachtmerrie geworden. Ik kan het niet anders noemen dan een stort en van veiligheidsgevoel is zeker ook geen sprake meer. Naast het zogenaamd sluikstorten is ook vandalisme dagelijkse kost : de ruiten van een illegaal geparkeerde auto werden vorige week allemaal ingeslagen, glazen flesjes werden aan de parking kapotgesmeten met als gevolg dat de hele weg bezaaid ligt met glasscherven en schilfers : heel gevaarlijk voor kinderen en honden !
Gisteren avond ben ik wat foto's gaan nemen van de erbarmelijke staat en van al het afval dat er ligt. Zoals u kan lezen in bijgaand artikel uit de het Nieuwsblad (zie bijlage)werd het afval opgeruimd op 5 juli 2010. Gisteren waren we dus 12 juli en van die grote opkuis is dus niets meer te merken. U moet ook weten dat deze foto's enkel getrokken zijn langs 1 helft van de vijver ! Dus ligt er nog meer troep dan hetgene wat u op de foto's zal zien. Dit zijn trouwens maar enkele foto's van de tientallen die ik getroken heb, indien u meer foto's wil zal ik u ze graag bezorgen.
Verder vindt u ook nog links naar reacties op het artikel in het Nieuwsblad dat nu trouwens ook zijn weg gevonden heeft op Facebook.

Klachten bij de politie zijn nutteloos, al moet ik zeggen dat er dan wel snel wordt opgeruimd door de milieudiensten van Mechelen, maar er zou meer preventief moeten gewerkt worden.

Ik zou het ten zeerste op prijs stellen mochten jullie aan dit onderwerp aandacht zouden willen besteden.

Steeds bereid om u te woord te staan,

Met dank en vriendelijke groeten,


...........


http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=P42SG3JN&postcode=2800

We maakten dus de boodschap over aan schepen van openbare werken Greet Geypen. We werden op de hoogte gesteld van de genomen acties waarvoor dank. Ook de omgeving barelen werd inmiddels opgeruimd. De infoborden met gedragregels werden geplaatst, dit zou moeten volstaan voor de politie om te kunnen optreden. Wij hebben deze dan ook overgemaakt voor gunstig gevolg.


"Het gaat om blikjes, glas en verpakkingen van mensen die hier komen picknicken en zonnen."

Afdeling Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse Gemeenschap, beheerder van de vijver werd dus gecontacteerd.

"We ruimen de omgeving geregeld op. Van onze mensen op het terrein verneem ik dat het probleem inderdaad verergerd is", reageert woordvoerster Marie-Laure Vanwanseele. Er werd gemaaid en de opkuis rondom het domein startte. Ook de distels werden aangepakt.

Ondertussen zijn bordjes geplaatst om sluikstorten tegen te gaan, en om aan te geven dat zwemmen in de vijver niet mag. Met de politie zijn afspraken gemaakt voor extra toezicht aan de Egleghemvijver. "De put van Hombeek is een van de plaatsen waar wij deze zomer meer patrouilleren. Zowel ons biketeam als paardenpatrouilles van de federale politie worden daarvoor ingezet", zegt commissaris Maurice Dommicent van de lokale politie Mechelen. "In eerste instantie waarschuwen wij zonnekloppers. Maar wie geen gevolg geeft aan onze vraag riskeert een administratieve sanctie. Die loopt op tot maximaal 250 euro, maar ze kan ook 20 of 25 euro bedragen", legt Maurice Dommicent uit.

Op donderdag 08 juli 2010 werd door de politie op een Peugot 205 een wielklem gelegd. Zaterdagnacht werden door onbekenden de ruiten van het voertuig ingeslagen en banden kapot gestoken. Er was waarschijnlijk poging tot brandstichting. Rond middernacht is de politie met man en macht ter plaatse gekomen en ook de brandweer werd opgeroepen.

Preventief werden borden te plaatsen en dat de politie zal meer controle zou uitoefenen. Op 14 juli werden er nog 9 vuilzakken vuil geruimd op het domein.

 

17 juli 2010:

Dode karpers op de oever die liggen te stinken ... en bepaalde maatregelen zorgen voor erger. Men wil dat wie de echte ellende uitlokt aangepakt wordt.

Ook het Rode autoke zorgt ook terug voor commotie: "over dat rood autoke staat vandaag een klein artiekelke in HLN. Bizar, bizar. De politie vermoed dat het om een niet verzekerd voertuig gaat. Hebben ze daarvoor dat pronkvoertuig van vijf miljoen gekocht dat rusteloos over de Mechelse wegen rijdt om ONS te bespieden ?? Zij kennen de bestuurder van dat voertuig want ze hebben hem eruit gehaald, waarom moeten zij dan nog vermoeden ?Wat een klucht zeg. De daders waren twee Noren uit Haacht en Tremelo zullen ze ons proberen wijs te maken. Wie gelooft die mensen nog. "

Artikel DS van 17 juli 2010 omvat volgens ons het fenomeen van een maatschappij die op hol geslagen is en waar glucons, straatkeerders en bewuste burgers het niet kunnen oplossen:

http://www.standaard.be/Artikel/PrintArtikel.aspx?artikelId=522SVQ0L

Sluikstorten ... verwerpelijk en een duur risico!

Niettegenstaande de vele campagnes en optredens van de Stad Mechelen en zeker ook van wie nog zijn omgeving net wilt houden, moeten we vaststellen dat nog verder allerhande afval gedumpt wordt.

Nu steken er ook verfoeilijke praktijken de kop op om bewust schade te berokkenen door 'gegevens' van wie men wil storen toe te voegen aan het sluikstort.

Naast vaststellen van sluikstort blijkt er nu ook nog natrekken van mogelijke gangsterpraktijken noodzakelijk.

We menen dat het nuttig kan zijn voor wie het niet zo ernstig neemt met de openbare netheid wat volgt in herinnering te brengen.

Extract uit de algemene bestuurlijke politieverordening 1 juli 2006

Titel 2 – De openbare netheid en gezondheid.

Hoofdstuk 1. Netheid van de openbare ruimte.

Afdeling 1. Algemeen verbod op het bevuilen van de openbare ruimte.

Artikel 7. Het is verboden ieder voorwerp of plaats in de openbare ruimte te bevuilen op gelijk welke manier (zoals o.a. het weggooien van verpakkingen van snoep, snacks, sigaretten, drank en andere versnaperingen, alsook allerlei papierafval, kauwgom, zakjes of sigarettenpeuken), door eigen toedoen of door toedoen van de personen, dieren of zaken waarop men toezicht of waarover men zeggenschap heeft. Met voorwerp of plaats wordt o.a. bedoeld:
1. ieder voorwerp van algemeen nut of ieder voorwerp voor de versiering van de openbare ruimte;
2. ieder onderdeel van het straatmeubilair;
3. galerijen en doorgangen op private grond die voor het publiek toegankelijk zijn;
4. openbare gebouwen en privé-eigendommen;
5. voertuigen van derden.
Diegene die deze bepaling overtreedt moet de zaken onmiddellijk reinigen zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder, op basis van een daartoe toepasselijk belastingreglement en dit onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve geldboete van maximum 250 euro en minimum 50 euro.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Extract uit INDIRECTE BELASTING OP HET VERWIJDEREN VAN SLUIKSTORTEN, OPRUIMEN VAN ZWERFVUIL, OP HET UITVOEREN VAN WERKEN VOOR OF IN DE PLAATS VAN DERDEN EN OP ALARMMELDINGEN.
Vergadering van 29 september 2009.
De gemeenteraad van de stad Mechelen

HOOFDSTUK 1 : VERWIJDEREN VAN SLUIKSTORTEN EN UITVOEREN VAN WERKEN VOOR OF IN DE PLAATS VAN DERDEN

Artikel 1 - Er wordt een indirecte belasting geheven op het verwijderen van sluikstorten, opruimen van zwerfvuil en het uitvoeren van noodzakelijke werken, door of in opdracht van de stad, voor derden die in gebreke blijven bij het naleven van verplichtingen opgelegd door de algemenebestuurlijke politieverordening.
Artikel 2 - De belasting is verschuldigd door degene die verantwoordelijk is overeenkomstig de bepalingen van de algemene bestuurlijke politieverordening.
Artikel 3 - De belasting wordt vastgesteld op:
1. Bij het ambtshalve uitvoeren van de noodzakelijke interventies door het stadsbestuur zelf:
a) een forfaitaire administratiekost ten bedrage van 50 euro;
b) een uitvoeringskost van 20 euro per begonnen uur en per arbeider;
c) een vervoerkost van 25 euro per begonnen uur per voertuig;
d) een afvalverwerkingkost van 0,15 euro per kg indien afval moet verwerkt worden;
e) een stockagekost van 0,15 euro per m² per dag indien gestockeerd moet worden;
f) met een minimum totaal bedrag van 125 euro.
2. Indien de stad de ambtshalve interventies via een opdracht toevertrouwt aan een derde:
a) een forfaitaire administratiekost ten bedrage van 125 euro;
b) een uitvoeringskost die gelijk is aan het factuurbedrag van de derde.
3. Wanneer zowel eigen personeel en materieel van het stadsbestuur, als een derde, via opdracht, moeten worden ingezet, gelden de hiervoor genoemde tarieven, met dien verstande dat de forfaitaire administratiekost slechts éénmaal aangerekend wordt ten bedrage van 125 euro.
4. Bij het verwijderen van zwerfvuil:
Een forfaitaire kost ten bedrage van 50 euro.
Onder zwerfvuil wordt verstaan elke stof of voorwerp dat als consumptiegoed of verpakkingsmateriaal weggegooid of achtergelaten wordt met de bedoeling zich ervan te ontdoen.