Per 1 oktober 2018 zal de rol van milieucoördinator bij Axalta Coating Systems in Mechelen opgenomen worden door een externe milieucoördinator van de firma ERM met name Jenne Dierckx <Jenne.Dierckx@erm.com>.

Het mailadres voor milieugerelateerde zaken wordt milieu@axalta.com

Enkele andere contactgegevens binnen de firma zijn:

- EHS&S manager Caro Liekens: Carolien.Liekens@axalta.com

- Preventieadviseur Kristien De Pauw: Kristien.de-pauw@axalta.com

Tussen 25/03/2019 en 12/04/2019 heeft er onderhoud plaats op de adsorber en incinerator, hierdoor zal deze tijdelijk uit dienst gaan.

Op maandag 25/03/2019, zal de adsorber in by-pass gaan, om af te koelen. Vanaf dit moment zullen de emissies van de hierop aangesloten emissiepunten tijdelijk rechtstreeks

naar de atmosfeer geloosd worden.

Op vrijdag 12/04/2018, zullen de werkzaamheden afgerond zijn en wordt de adsorptie/incineratie van emissies weer opgestart.

Emissies zijn afkomstig van:

• De verfproductie; en,

• De harsafdeling (resin area).

De totale duur van de emissies wordt geschat op ca. 19 dagen (456u)

Gezien de verfproductie niet plaatsheeft in het weekend zullen de rechtstreekse emissies vanuit deze afdeling slechts op weekdagen plaatsvinden.