update 17oktober

2016

Meldingen en opvolgingen

Meldingen eventuele hinder bij P&G 24/24 uur en 7/7 dagen op de 0800/13607 (tijdens daguren: receptie; buiten de daguren: bij de bewaking). Uw melding wordt tijdens de werkuren doorgestuurd naar de HS&E-dienst en buiten de werkuren naar de teamleader van het betreffend departement. De oorzaak wordt opgespoord. Doel is binnen de 48 uren terug te koppelen.

Voor de Kellog/Pringles fabriek gratis nummer : 0800/17 237 (24h/24h en 7/7 dagen). Iedere melding wordt doorgegeven aan de verantwoordelijken die contact zullen opnemen met de melder binnen de 2 werkdagen.

Meldingen voor Pringles die binnenkomen op het P&G groene nummer zullen aan Pringles doorgegeven worden en vice versa.

Bij eventuele hinder bij bij Axalta (Verfafdeling) of DuPont (Plastiekafdeling – Teflon(r) Coatings - Vespel(r) kunt u terecht bij de Portier op gemeenschappelijk nummer 015/441011.

Naar aanleiding van de splitsing van DuPont graag nog volgende info om het voor de buren een beetje doorzichtelijker te maken:

Vespel(r) (DuPont) : Antoon Spinoystraat 6
Teflon(r) (DuPont) : Antoon Spinoystraat 6A
Verfafdeling (Axalta Coating Systems) : Antoon Spinoystraat 6B
Engineering Polymers (DuPont) : Antoon spinoystraat 5-7

Training Center (Axalta Coating Systems) : Geerdegem-Schonenberg 248-258

17 oktober 2016: technician utility Axalta meldt dat de emissieverbranding na jaarlijks onderhoud terug in dienst is genomen op 15/10/2016 om 9.00 uur.

10 oktober 2016: Kim Delien, Milieudeskundige Stad Mechelen meldt: Er zal een informatievergadering gehouden worden op dinsdag 18 oktober 2016 om 20.00 uur in wijkhuis Mechelen-Zuid, Dijkstraat 41 te Mechelen wegens openbaar onderzoek milieuvergunning klasse 1 van Axalta Coating Systems Belgium BVBA, Antoon Spinoystraat 6 B te Mechelen.

26 september 2016: Liesbeth Van Loon, Environmental coordinator Axalta Coating Systems Belgium B.V.B.A. Antoon Spinoystraat 6B: Op vrijdag 30/9/2016 zal het jaarlijks onderhoud op het naverbrandergedeelte (ie incinerator) van onze installatie voor de emissieverbranding van start gaan.
Verloop van de werken:
Op vrijdag 30 september gaat de incinerator in stopprocedure voor langzame afkoeling van de installatie. Adsorber zal dan in by-pass gaan en de emissies gaan via deze weg naar atmosfeer.
De uiterste datum van opstart is voorzien op zondag 16 oktober 2016.
Emissies zijn afkomstig van verfproductie en harsafdeling (resin area).

Totale duur emissies (maximaal - in functie van heropstart kan dit minder zijn): 15 dagen x 24u

Opm: verfproductie werkt niet tijdens weekend --> hiervan zijn er dus geen emissies in de weekends gedurende deze periode.

02 april 2015: Liesbeth Van Loon, Environmental coordinator Axalta Coating Systems Belgium B.V.B.A. Antoon Spinoystraat 6B: Vanaf 14/4/2015 zal het jaarlijks onderhoud op het naverbrandergedeelte (ie incinerator) van onze installatie voor de emissieverbranding van start gaan. Op 9 april gaat de incinerator in stopprocedure voor langzame afkoeling van de installatie. Adsorber zal dan in by-pass gaan en de emissies gaan dan naar atmosfeer. De uiterste datum van opstart is voorzien voor 23 april. Totale duur emissies (maximaal - in functie van heropstart kan dit minder zijn): 14 dagen x 24u
Emissies zijn afkomstig van: verfproductie, harsafdeling (resin area). Verfproductie werkt niet tijdens weekend --> hiervan zijn er dus geen emissies in beiden weekends gedurende deze periode.

26 september 2014: melding problemen met schuim op de Zenne

11 september 2014: melding lozing smurrie op de Zenne

17 juli 2014: Pringles ter informatie:
Gisteren hebben wij een kleine brand gehad in ons Pringles fabriek – onze systemen hebben hun robustheid bewezen : niemand is gewond geraakt, en de schade is beperkt.
Zoals altijd verwittigen wij de brandweer zodat zij ons kunnen bijstaan indien nodig, maar sinds enige tijd is het protocol veranderd en worden bijkomende hulpdiensten alsook de politie gemobiliseerd. Dit kan tot foute percepties leiden.
Daarom hebben wij besloten om onze buren te informeren (zie brief in bijlage) en is onze logische reflex om ook jullie op de hoogte te brengen. Naast het groene nummer kan U mij ook contacteren als U bijkomende informatie wenst.get. Bart Simons GSM 0479 45 18 28

Aan de directe omwonenden van Pringles Mechelen, 17 juli 2014

Beste buren,

Met dit schrijven willen wij u inlichten dat er op woensdagavond 16 juli een klein brandje ontstaan is aan een van de aandrijfmotoren van een productielijn. Onze interne bedrijfsbrandweer had de situatie steeds onder controle.

De Mechelse brandweer kwam ook ter plaatse. Dit is een standaardprocedure. Zij konden hun tussenkomst beperken tot een grondige controle. De hulpdiensten hebben alleszins geen enkel risico genomen en kondigden preventief het medisch rampenplan af omdat Procter & Gamble, een Sevesobedrijf, op hezelfde terrein ligt.
Uiteindelijk werd het alarm heel snel weer afgekondigd. Niemand raakte gewond en de schade blijft beperkt tot motoren van een installatie.
We zijn gerustgesteld dat onze interne processen en veiligheidsinstructies goed gefunctioneerd hebben en er mee voor gezorgd hebben dat we dit snel en vlot konden oplossen. Veiligheid voor onze werknemers en onze buren komt voor ons op de eerste plaats !
In geval van vragen, aarzel dan niet ons te contacteren. (groen nummer : 0800/17 237)

Met vriendelijke groeten,
Martine Van Campenhout
Plant HR Manager, Pringles


14 april 2014: Liesbeth Van Loon, Environmental coordinator Axalta Coating Systems Belgium B.V.B.A. Antoon Spinoystraat 6B: Op 18 april gaat de incinerator in stopprocedure voor langzame afkoeling van de installatie. Adsorber zal dan in by-pass gaan en de emissies gaan dan naar atmosfeer. De uiterste datum van opstart is voorzien voor 30 april . Emissies zijn afkomstig van: verfproductie en harsafdeling (resin area). Totale duur emissies (maximaal - in functie van heropstart kan dit minder zijn): 12 of 13 dagen x 24u. Opm: verfproductie werkt niet tijdens weekend --> hiervan zijn er dus geen emissies in beiden weekends gedurende deze periode.

07 maart 2014: Liesbeth Van Loon, Environmental coordinator Axalta Coating Systems Belgium B.V.B.A. Antoon Spinoystraat 6B: dit weekend (zaterdag 8 maart 2014) plant Axalta de koppeling van de nieuwe brandcentrale aan de adsorber/incinerator installatie.Door deze intereventie verwachten we geen extra emissies van de resinafdeling, aangezien deze rechtreeks naar de incinerator zouden gaan (de verfafdeling werkt sowieso niet dit weekend). Enkel onder onvoorziene omstandigheden zouden de emissies rechtstreeks naar de atmosfeer gestuurd kunnen worden. De periode van interventie zal sowieso zo kort mogelijk gehouden worden.

01 oktober 2013: Liesbeth Van Loon, Environmental coordinator Axalta Coating Systems Belgium B.V.B.A. Antoon Spinoystraat 6B: wegens vervangen van filters in de absorber (filterhuis) op vrijdag 4/10/2013 zal de adsorber in By-pass (stopprocedure) gaan op 03/10/2013 rond 15u waardoor bepaalde emissies naar de atmosfeer gestuurd worden. Vanaf 6u houden alle productieafdelingen (verf en resin) inventaris en geen productie dus ook geen emissies. Werking incinerator stopt op vrijdag 4/10/2013 rond 8u.
Wel emissies door verfproductie (late en nacht shift donderdagnacht verfafdeling); minimale emissies vanuit de spuitcabines kleurenlabo.
Opm: Resin area kan volledig over incinirator gaan tem 8u op vrijdagochtend 4/10 --> hiervan zijn er dus geen emissies
Totale duur emissies: 15u (15u tem 6u) ( late en nacht shift donderdagnacht verfafdeling)
De adsorber en incinerator zullen op 04/10/2013 rond 19u terug opgestart worden. Pas dan zal de resinafdeling ook terug starten met activiteiten die emissies naar de incinerator sturen.

10 juli 2013: Liesbeth Van Loon, Environmental coordinator Axalta Coating Systems Belgium B.V.B.A. Antoon Spinoystraat 6B: Op zaterdag 13/07/2013 zullen wij overgaan tot het vervangen van filters in de adsorber(filterhuis). De adsorber zal in By-pass (stopprocedure) gaan op 12/07/2013 rond 15u30 waardoor de emissies naar de atmosfeer gestuurd worden. Emissies zijn afkomstig van verfproductie. Totale duur emissies: 6u30 (15u30 tem 22u) (late shift vrijdagavond verfafdeling)
Opm: Resin area kan volledig over incinirator gaan, hiervan zijn er dus geen emissies.De adsorber zal op 13/07/2013 rond 13.00 terug opgestart worden.

09 april 2013: DuPont Performance Coatings (nieuwe naam verfafdeling): Vanaf 18 april zal het jaarlijks onderhoud op het naverbrandergedeelte (ie incinerator) van installatie voor de emissieverbranding van start gaan. Op 15 april gaat incinerator in stopprocedure voor langzame afkoeling van de installatie De adsorber gaat in by-pass en de emissies van verfproductie en harsafdeling (resin area) gaan naar atmosfeer. Totale duur emissies (maximaal - in functie van heropstart kan dit minder zijn): 15 dagen x 24u (360u) De uiterste datum van opstart is 29 april. (Opm: verfproductie werkt niet tijdens weekend --> hiervan zijn er dus geen emissies in beiden weekends gedurende deze periode).

13 februari 2013: DuPont: Graag volgende wijziging: Van vrijdag 15/02 22u tot zaterdag 16/02 6u (nachtshift) hebben wij overwerk gepland in 1 afdeling van de verfproductie. De totale duur van de emissies voor deze ene afdeling zal bijgevolg verhoogd worden naar 15u.

05 februari 2013: DuPont:Op zaterdag 16/02/2013 zullen wij overgaan tot het vervangen van filters in de adsorber(filterhuis). De adsorber zal in By-pass (stopprocedure) gaan op 15/02/2013 rond 15.00 uur waardoor de emissies naar de atmosfeer gestuurd worden. De adsorber zal op 16/02/2013 rond 14.00 uur terug opgestart worden Emissie verfproductie zal dan in de atmosfeer gestuurd worden. Solventrecovery is een gesloten systeem en geeft bijgevolg geen emissies. De Resin area kan volledig over incinirator gaan, hiervan zijn er dus geen emissies.

06 november 2012: DuPont: de absorber zal vanaf 16u donderdag 15/11 in bypass geplaatst worden. Op 16/11 zal er een filterwissel plaats vinden op de adsorber. Er mag niet geladen of afgevuld worden tijdens de wissel. Aangezien er die dag een brandweerploeg aanwezig is gaan we geen beroep doen op externe tankwachten. Gedurende een deel van de late shift en de nacht (afwerken laatste batchen tegen 4-5u) zal er wel emissie zijn. Vrijdag 16/11 is er dan inventaris: dus geen productie.

16 september 2012: DuPont: Vespel 25 jaar actief in België

06 september 2012: DuPont: Op zaterdag 15/09/2012 wordt overgaan tot het vervangen van filters in de adsorber(filterhuis). De adsorber zal in stopprocedure gaan op 14/09/2012 rond 15.00 uur waardoor de emissies naar de atmosfeer gestuurd worden. De adsorber zal op 15/09/2012 rond 14.00 terug opgestart worden.

31 augustus 2012: P&G: Ter informatie kopie van de communicatie die vandaag bij de buren verdeeld is. Dit in opvolging van de eerder gedeelde communicatie in juli 2012.

Aan de directe omwonenden van Pringles Mechelen, 30 Augustus 2012

Beste buren,

In opvolging van het eerder schrijven, gedateerd op 6 juli 2012, willen we U op de hoogte brengen van het verdere verloop van zaken omtrent de opbouw van een nieuw administratief / sociaal complex voor Pringles. Zoals Martine Van Campenhout, de HR Manager van Wimble Manufacturing Belgium BVBA, in die brief heeft vermeld is P&G de bouwheer van dat project.

De werkzaamheden zullen vanaf september beginnen en zullen ongeveer één jaar duren. Tijdens dit project zal er enkel gewerkt worden op weekdagen en dit van 7.00u ’s ochtends to maximaal 8.00u ’s avonds.

Om dit kantoorcomplex op te bouwen zijn reeds enkele voorbereidende werken gepland vanaf begin september, die betrekking hebben op de omgeving van het Pringles complex:

1. Er zal op de Hombeeksesteenweg (links van De Coeyer) een nieuwe ingang voorzien worden die zal leiden naar de personeelsparking voor Pringles werknemers.

2. Er zal ook een werf uitrit aan de Hombeeksesteenweg voorzien worden, dit dicht bij de Eggestraat. Aan die werf-uitrit zullen verkeerslichten geplaatst worden die het verkeer vlotter en veiliger zullen laten doorgaan. Om verkeershinder te beperken en de verkeers-veiligheid te garanderen zal er geen werfverkeer toegestaan worden op de Hombeekse-steenweg van 7.45u tot 8.45u ’s ochtends op alle weekdagen en van 15.30 tot 17.00u op alle weekdagen behalve op woensdag (op woensdag van 11.45 tot 12.45 ipv 15.30 tot 17.00).
Dit alles gebeurt in samenspraak met stad Mechelen en politie Mechelen.

Wij begrijpen dat sommige activiteiten hinder kunnen veroorzaken, zoals b.v. de afbraakwerken, uitgraven, kraanwerken. We zullen uiteraard ons uiterste best doen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Voor meldingen kunt U ons steeds bereiken op het Procter & Gamble Groene nummer 0800/13607. Dit nummer wordt 24u/24u en 7/7 dagen bemand, hetzij door onze receptie, hetzij door de bewaking. Iedere melding wordt doorgegeven aan de verantwoordelijken, en zij zullen contact met u opnemen binnen de 2 werkdagen.

Mocht u vragen hebben, aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groeten.

Hilde Delmote
Plant HR Manager Procter & Gamble
015/456 56 03

18 juli 2012: mededeling DuPont: Op zaterdag 28/07 zal er een filterwissel plaats vinden in het filterhuis; de installatie wordt in by-pass gezet op 27/07 te 15.00 en zal vermoedelijk terug opgestart worden op 28/07 rond 14.00

04 juni 2012: mededeling Pringles Kellog Company: Wij zijn verheugd jullie te kunnen bevestigen dat op vrijdag 1 juni 2012 de overname van Pringles door Kellogg's een feit was!
Vanuit Kellogg's wordt de samenwerking en communicatie met de buren verder zetten, zoals dit de afgelopen jaren vanuit P&G gedaan hebben.

Persbericht: Kellogg Company rondt overname Pringles af. Aanwinst van legendarisch snackbedrijf maakt van Kellogg op een na grootste hartige-snackbedrijf ter wereld Hoogtepunten: * De overname van Pringles maakt Kellogg tot 's werelds tweede grootste marktspeler wat betreft hartige snacks; hierdoor wordt de internationale snack-business van het bedrijf bijna verdrievoudigd. De huidige overname van Pringles is een belangrijke stap voorwaarts in de strategie van Kellogg om haar snack-business uit te breiden en haar mondiale voetafdruk te vergroten. Talentvolle werknemers van Pringles gaan de wereldwijde snack-business van Kellogg versterken dankzij de vandaag afgeronde overname.
BATTLE CREEK, MI, 31 mei 2012 - Kellogg Company (NYSE: K) heeft vandaag bekendgemaakt dat de overname van het merk Pringles® van Procter & Gamble afgerond is. De overname ter waarde van $ 2.695 miljard versterkt de concurrerende positie van Kellogg Company op de wereldmarkt van de snacks nog verder en maakt Kellogg tot
's werelds op een na grootste speler in de markt van de hartige snacks. "Met Pringles heeft Kellogg een geweldig bedrijf, met uitzonderlijke werknemers, productievestigingen van wereldklasse, een legendarisch merkbewustzijn en een fantastisch groeiplatform overgenomen," zei John Bryant, voorzitter en chief executive officer van Kellogg Company. "Door Pringles toe te voegen aan onze portfolio zetten wij een grote stap in de richting van ons strategisch doel om een wereldwijd snackbedrijf op te bouwen, dat zich op één lijn bevindt met ons wereldwijde ontbijtgranenbedrijf, en om onze mondiale voetafdruk uit te breiden."

14 mei 2012: mededeling projecten Pringles fabriek aan de directe omwonenden van Pringles Mechelen, 14 mei 2012

Beste buren,

Zoals beloofd, willen wij u graag verder op de hoogte houden van de projecten van onze Pringles fabriek.

Het oorspronkelijke plan dat wij besproken hebben tijdens de burenreceptie en de extra informatievergadering van 2 februari 2012, is gewijzigd, omwille van het feit dat de toenmalige geplande overname door Diamond Foods niet kon doorgaan. Op 15 februari werd de aankondiging gemaakt dat The Kellogg Company de nieuwe eigenaar zou worden van Pringles.

P&G en Kellogg’s werken momenteel met een planningsdatum van 31 mei 2012. Dit betekent dat indien de transactie officieel goedgekeurd wordt, Pringles vanaf 1 juni 2012 deel zal uitmaken van The Kellogg Company, en niet langer van P&G.

De afgelopen weken hebben wij het oorspronkelijke plan zoals meegedeeld in februari met Kellogg’s besproken en aangepast. Wat betekent dit concreet?

1. Kellogg’s heeft goedkeuring gegeven voor de bouw van het nieuwe administratieve/sociale gebouw, waar het nieuwe bedrijfsrestaurant, kleedkamers en kantoorruimte zullen ondergebracht worden. Hiervoor zal een nieuwe bouwaanvraag ingediend worden, en dit zal gekoppeld worden aan een openbaar onderzoek. Hierover zal u op latere datum een aangetekend schrijven ontvangen.
2. In dit nieuwe scenario is er geen nood voor een ondergrondse parking onder dit gebouw. De huidige 2 parkings bieden voldoende capaciteit.
3. Het tijdelijke containergebouw (kantoren en vergaderruimte) op de Pringles parking zal in gebruik blijven tot het nieuwe gebouw in dienst kan genomen worden. Afhankelijk van de vergunningsgoedkeuring en start van de werken, verwachten wij dat dit in de zomer van 2013 zal zijn.
4. Het vroegere kantoorgebouw op de parking van Pringles zal gesloopt worden. De vergunning hiervoor werd aangevraagd en is reeds goedgekeurd. Van zodra de startdatum van de sloopwerken vast ligt, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren. De afvoer van puin van de sloopwerken zal gebeuren via de normale vrachtwageningang, langsheen de achterkant van de fabriek (naast de spoorweg). Deze sloopwerken zullen bijgevolg geen verkeersoverlast creeeren op de Hombeeksesteenweg. Bovendien zullen deze werken minder omvangrijk zijn omwille van het niet uitvoeren van de ondergrondse parking.
5. Kellogg’s kan pas na de overname een finale beslissing nemen over de extra productielijn voor Pringles en de lokatie van die productielijn. Opnieuw zullen wij u daarover informeren van zodra deze plannen concreet worden.
6. Wij hebben een nieuw gratis nummer aangevraagd voor de Pringles fabriek. Van zodra de transitie bevestigd wordt, zal dit geactiveerd worden. Het nummer is 0800/17 237. Dit nummer zal 24h/24h en 7/7 dagen bemand worden, hetzij door onze receptie, hetzij door de bewaking. Iedere melding wordt doorgegeven aan de verantwoordelijken, en zij zullen contact met u opnemen binnen de 2 werkdagen.

Mocht u vragen hebben, aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen. Verder zullen wij u ook op regelmatige basis informeren over het verdere verloop van deze projecten.

Met vriendelijke groeten,

Martine Van Campenhout
Plant HR Manager, Pringles
015 45 51 19

01 mei 2012: melding lozing smurrie op de Zenne: 15 mei antwoord stedelijke milieudienst: oorzaak probleem lag bij navraag bij P&G:

"Uit intern onderzoek is gebleken dat er op vrijdag 27 mei een accidentele lozing is gebeurd van ongezuiverd water.
Op die dag werden er elektrische onderhoudstaken aan de waterzuiveringsinstallatie uitgevoerd.

Tijdens zulke werkzaamheden wordt dan al het water intern gebufferd.

Door een miscommunicatie is er toch water vanuit de waspoederfabriek overgepompt geweest richting collector put aan de waterzuiveringsinstallatie. Deze collectorput is overvuld geweest en overgelopen. Aangezien de waterzuivering elekrisch stil lag zijn er toen geen alarmmeldingen binnengekomen.

De operator aan de waterzuivering heeft dit wel fysiek opgemerkt en het overpompen onmiddellijk laten stoppen. Er werd ongeveer een 25m3 vervuild water geloosd."

Uit verder onderzoek dat ze woensdag 9 mei gedaan hebben, is gebleken dat ten eerste door de getijden op de Zenne en ten tweede door de collectorput aan het lozingspunt aan de Zenne hun effluent uiteindelijk veel later in de Zenne terecht komt. Om beter te begrijpen hoe deze vertraging verloopt, gaan ze toelating vragen om toegang te hebben tot deze collectorput. In dat geval zouden ze in geval van calamiteit nog tijdig kunnen ingrijpen om lozing in de Zenne te vermijden.

Volgens P&G zou deze calamiteit gemeld zijn aan milieu-inspectie, maar om een tot nu toe onbekende reden niet tot bij ons geraakt zijn. We zoeken dit verder uit.

Bedankt voor ons op de hoogte te brengen van dit probleem.

Katrien De Winne | Milieudeskundige
Stad Mechelen | milieu en landbouw
Grote Markt 21, 2800 Mechelen, België

12 maart 2012: Milieudienst stad Mechelen : Milieuaanvragen Klasse 1: P&G en DuPont

09 maart 2012: DuPont: Wegens groot jaarlijks onderhoud wordt op11 april incinerator in stopprocedure gezet en zullen de emissies naar atmosfeer gaan. Deze werken zijn nodig om de continuïteit te waarborgen. Uiterste opstart is voorzien op 27 april stilstand adsober/naverbrander voor groot jaarlijks onderhoud.

03 februari 2012: P&G: Op woensdag 8 februari wordt de boiler op het dak van de Pringles fabriek gewisseld. Hiervoor is het noodzakelijk dat een kraan gïnstalleerd wotdt aan de achterzijde van het Pringles gebouw (kant van de spoorweg). Dit heeft als gevolg dat er tussen 7.00 u en 16.00 u geen vrachtwagenverkeer mogelijk is aan de achterzijde van de Pringles gebouwen aangezien die zone ontruimd wordt. Het vrachtverkeer voor de aanvoer van ons Pringles materiaal zal die dag uitzonderlijk langs de Hombeeksesteenweg rijden, en de site bereiken via de Eggestraat. De politie is hierover ingelicht, en zij zullen de parkeerplaatsen aan de Eggestraat tijdelijk vrijmaken om het vrachtverkeer mogelijk te maken. Onze excuses voor dit ongemak. In geval van vragen, aarzel dan niet ons te contacteren via het groene nummer 0800/13 607.

25 oktober 2012: Dupont: Adsorber wordt vrijdag 27/01/2012 in stopprocedure geplaatst rond 15.00 uur waardoor de emissies van de verfafdeling naar de atmosfeer gestuurd worden.
Verfproductie stopt gedurende het weekend vrijdag om 22.00 h. De emissies van de harsafdeling (welke in het weekend blijven werken) worden tijdens deze periode rechtstreeks naar de naverbrander gestuurd welke in operatie blijft. Op deze manier blijven de emissies gedurende deze filtervervanging beperkt. In principe wordt installatie terug opgestart zaterdag voor 12.00 h.

24 december 2011: P&G: de Stad Mechelen betreffende de bouwaanvraag van P&G. Indien jullie hierover vragen zouden krijgen, is het belangrijk te weten dat het gaat over de bouwaanvraag voor het kantoorgebouw van Pringles. De aanvraag van de Stad spreekt over een “sociaal gebouw”, maar het gaat hier wel degelijk over de nieuwe kantoorruimtes op de bestaande parking van Pringles aan de Eggestraat. We zullen dit ook nogmaals aan de desbetreffende buren toelichten in een kort briefje.

04 oktober 2011: P&G: Bij deze wil ik U melden dat wij afgelopen 30 september onze aktiefkoolfilters vervangen hebben.

04 oktober 2011: DuPont: Installatie wordt stilgelegd vrijdag 7 okt rond 15.00 h. Filters worden vervanging zaterdag 8 okt. De harsafdeling wordt tijdens deze periode rechtsteeks aangesloten op de naverbrander zodat emissies verder verbrandt worden. De verfproductie gaat vrijdagavond om 21.00 h in stop daar er in het weekend niet gewerkt word.

08 augustus 2011: DuPont: De filters van de adsorber zullen worden vervangen waardoor er emissies naar de atmosfeer worden geëmitteerd
Duur : vrijdag 12 aug vanaf 15u30 t.e.m. zaterdag 13 augustus

10 juni 2011: DuPont: Deze werken (zie hieronder) zijn tot nader order uitgesteld. Adsorber/naverbrander zal dus gewoon werken dit weekend.

20 mei 2011: DuPont: de adsorber installatie wordt op 11 juni uit dienst genomen voor de vervanging van stoomleidingen. Aangezien verfproductie in het weekend stil ligt en de harsafdeling stoom nodig heeft om te kunnen werken zullen er tijdens deze periode geen emissies zijn en dus ook geen impakt op de omgeving.

08 april 2011: DuPont: Wegens het jaarlijks onderhoud zal op 20 april de incinerator in stopprocedure gaan voor zijn afkoelingscyclus waardoor adsorber in by-pass zal draaien .Het eigenlijke onderhoud zal aanvangen op 26 april en maximaal duren tot 6 mei. We zullen er alles aan doen om dit sneller afgewerkt te krijgen. Het is cruciaal dat dit gebeurt om onze installatie optimaal te laten renderen zonder accidentele stops. Emissies gaan dan naar atmosfeer

14 maart 2011: P&G: melding Ringe Ferket & Annick Heeren: "In de vorige overleggroep hebben we een goedgekeurde bouwvergunning van Pringles toegelicht, aangaande het plaatsen van 2 bijkomende opslagsilo’s en het verbreden van de toegangsweg tot deze silo’s. Ter opvolging informeren we jullie dat deze werken aanvangen tijdens de maand maart om tegen eind september te eindigen. Het doel van deze uitbreiding is het verhogen van de opslagcapaciteit zodat het truckverkeer en de ontladingen gedurende het weekend in de toekomst zullen dalen. Omwille van de aard/planning van de werken zullen we tijdens maanden april en mei gedurende de nacht een beperkt aantal trucks met grondstoffen moeten ontladen.
Om de geluidsimpact hiervan in te schatten hebben we reeds geluidsmetingen uitgevoerd en de resultaten besproken met onze geluidsdeskundige Filip Verbandt. Zijn conclusie is dat er geen overschrijding is van de wettelijke geluidsnormen en dat er dus geen geluidsoverlast naar de buurt toe zal zijn.
Indien jullie verdere vragen hebben, dan horen we die graag.

08 februari 2011: P&G: geplande aanpassingen aan het Pringles gebouw:

Om de entiteit van de Pringles fabriek duidelijker over te brengen naar onze werknemers en bezoekers, hebben we eniger het bedrijf van de Coeyer. Deze bouwvergunning werd reeds goedgekeurd door het Stad Mechelen en tijdens de wettelijke beroepstermijn hebben we ook geen bezwaren ontvangen. Daarom zouden we de komend week willen starten met het uitvoeren van deze werken.

20 januari 2011: DuPont: naverbrander wordt op vrijdag 4 februari om 15.00 h stilgezet om een veilige filtervervanging (periodiek onderhoud) mogelijk te maken op 5 februari (afkoeling en ventilatie volgens interne procedure).
Productie verf werkt niet in weekend (werken tot vrijdag 22.00 h), harsafdeling blijft werken maar deze worden tijdens filtervervanging rechtstreeks aangesloten op naverbrander, welke blijft werken. Werken nemen ongeveer 5 h in beslag en installatie wordt onmiddellijk hierna terug opgestart.

05 oktober 2010: DuPont: woensdag 13 oktober zal brandweer Mechelen een gaspakoefening houden op onze DuPont terreinen.
Om onze buren niet nodeloos ongerust te maken willen we hen hiervan op de hoogte stellen.
Kan hiervan melding gemaakt worden op jullie website?

05 oktober 2010: Gisteren (04 oktober 2010) hebben we een burenklacht ontvangen mbt geluidshinder, afkomstig van een klein lek in een luchtleiding naar een filter. De oorzaak werd direct gevonden en opgelost. De betrokken buur werd door ons al ingelicht over het probleem.

23 september 2010: DuPont: Adsorber wordt stilgelegd voor filtervervanging van 1 okt (15.00 h) tot 2 okt (wellicht rond 12.00 h) waardoor de emissies naar de atmosfeer gestuurd worden (op zaterdag 2/10/2010 tegen 06.00 uur wordt solvent recovery stilgelegd en om 07.00 uur wordt overgaan tot het vervangen van filters in de adsorber).

20 september 2010:

Van P&G:

Zoals telefonisch besproken waren we van plan om uw organisatie “Leefmilieu Mechelen Zuid” te informeren over deze milieuvergunningsaanvraag op het moment dat ik het ontvankelijkheidsattest van de Provincie ontvangen had. Deze week heb ik het attest ontvangen maar omwille van tijdsnood heb ik nog niet de mogelijk gehad om U te informeren. Bij deze wil ik dit dan ook rechtzetten.
De laatste jaren zien we een dalende trend in de verkoop van de waspoedertabletten. Om deze reden is de fabriek aan het kijken om een ander detergent/product te produceren. Aangezien we niet op voorhand weten welke grondstoffen er gebruikt zullen worden, willen we de nodige flexibiliteit in onze milieuvergunning inbouwen, zodanig dat we een eventueel nieuw initiatief direct kunnen opstarten.
Deze vergunningsaanvraag heeft geen betrekking op gevaarlijke stoffen die onder de Seveso wetgeving vallen, maar wel op de minder risico volle producten zoals er zijn:
- Xi: irriterende stoffen
- Xn: schadelijke stoffen
- C: corrosieve stoffen
- P3 en P4: producten met een ontstekingstemperatuur van meer dan 55°C
Niettegenstaande het in deze aanvraag over grondstoffen gaat die niet onder de gevaarlijke Seveso grondstoffen vallen, wordt er met dergelijke grondstoffen omgegaan zoals we doen met de Seveso grondstoffen. Onze bedoeling is steeds om in alle omstandigheden milieu- en veiligheids risico’s te vermijden.
De uiteindelijke bedoeling van deze aanvraag is om de bestaande opslagtanks voor vloeibare grondstoffen te vergunnen voor de verschillende eigenschappen zodanig dat we in deze tanks zowel grondstoffen met de eigenschappen Xi, Xn, C, P3 als P4 kunnen opslagen. Concreet betekent dit dat de aanwezige opslagcapaciteit niet omhoog zal gaan, aangezien je maar 1 grondstof tegelijkertijd kan opslagen in zo’n tank. Voor deze aanvraag zijn er bijgevolg ook geen nieuwe bouwvergunningen vereist.
Opmerking: wij zijn verplicht om in onze milieuvergunningsaanvragen dergelijke termen te gebruiken, aangezien deze termen overeenkomen met degene die in de milieuwetgeving Vlarem vermeld staan.
Met vriendelijke groeten,
Ringe Ferket

07 september 2010:

Van P&G:"We hebben de milieudienst verder op de hoogte gebracht, en onze acties voorgesteld om het probleem op te lossen, zoals we ook aan jou aan de telefoon hebben voorgesteld. Op dit moment hebben ze voldoende informatie en we gaan hen op de hoogte houden van het verdere verloop van ons actieplan. We gaan dit ook verder toelichten tijdens de overleggroep, maar dat werd een beetje veel om per mail te communiceren! (zie 06 september)."

06 september 2010: van P&G: "leden van overleggroep P&G worden bericht over het voorval en aanpak" (zie 26 augustus).

26 augustus 2010:

van P&G:
We hebben hierop meteen onze waterzuiveringssystemen nagekeken en geen problemen gevonden.
Uit verder intern onderzoek hebben we echter kunnen vaststellen dat er een accidentele spill is gebeurd van surfactanten in het regenwatercircuit en die hebben we kunnen stopzetten.
De situatie is op dit moment volledig onder controle.
We vinden dit voorval onaanvaardbaar en betreuren ten zeerste dat dit incident is kunnen gebeuren.
De stoffen zijn niet milieu gevaarlijk, biologisch afbreekbaar en voldoen aan de richtlijnen van de Europese Gemeenschap met betrekking tot afbraak van surfactanten.
Na de melding hebben we meteen de nodige acties ondernomen:
- We hebben de regenwaterput afgesloten zodat verdere stroming naar de Zenne werd stopgezet.
- We hebben de oorzaak van deze accidentele spill gevonden en stopgezet.
- We hebben onmiddellijk de nodige acties ondernomen om de stoffen binnen de site te houden en op te kuisen.
- Interventies zijn genomen om te voorkomen dat zich herhaalt en we zullen verder onderzoeken welke additionele maatregelen nodig zijn.

Zoals aangegeven betreuren we dit incident. We willen jullie verzekeren dat we dit uiterst serieus nemen en de nodige acties zullen ondernemen om herhaling hiervan te voorkomen.

van ecoloog afdelingshoofd milieudienst Stad Mechelen:

mijn vermoeden is dus bevestigd
wat we gisteren gedaan hebben:
- ter plaatse met politie en brandweer
- controle bij P&G + aangedrongen op uitgebreid onderzoek
- controle pompstation van Aqaufin op de hoek (was OK)
- nazicht rioleringsplan
- verwittigen milieu inspectie en afdeling Zeeschelde
- verder contact met P&G
- stalen genomen
- PV opgesteld

ik denk dat we alles gedaan hebben wat nodig was.

25 augustus 2010: LMZ vzw: op 25 augustus 2010 hebben we P&G en de stedelijke milieudienst op de hoogte gebracht van een buurtmelding over "opvliegend schuim op Zenne aan eerste sluis kant Mechelen na Zennebrug in Hombeek".
Dat goede communicatie en samenwerking loont bewijst de hogervermeld antwoorden welke we reeds 's middags 26 augustus toegestuurd kregen.

12 juli 2010: DuPont: adsorber is ondertussen opgestart.

09 juli 2010: DuPont:

15 juni 2010: DuPont: Op 28/06 gaan we samen met Eisenmann PO uitvoeren aan adsorber en incinerator. De incinerator gaat in stopprocedure op 23/06 om een voldoende afkoelingsperiode te respecteren . De adsorber zal dan in by-pass draaien waardoor de emissies naar atmosfeer gaan . De werken zullen minimaal een week duren maar mogelijk iets langer . Dit zal afhangen van de vooruitgang van de werken.

01 Juni 2010: DuPont: De adsorber zal in stopprocedure gaan op 04/06/2010 rond 15.00 uur waardoor de emissies naar de atmosfeer gestuurd worden.

05 mei 2010: DuPont: Geplande stilstanden voor adsorber/naverbrander (filtervervanging/onderhoud)
filtervervanging 2010 : 5/6 - 7/8 - 2/10 - 4/12 ( onder voorbehoud van productie )
onderhoud 2010 : van 28/6 tot einde . We proberen dit te bepreken tot een week ( stopprocedure zal ingaan op 23/6 ) De adsorber zal dan in by-pass werken naar atmosfeer

28 januari 2010: DuPont: alles wordt met 1 dag verlaat wordt omdat men ook zaterdag wil werken. Stopprocedure dus 30/01 om 15.00 h en terug opstart 31/01 rond middag.

28 januari 2010:DuPont: Door onverwacht veel vervuiling van de filters zal de adsorber in stopprocedure gaan op 29/01/2010 rond 15.00 uur waardoor de emissies naar de atmosfeer gestuurd worden. Op zaterdag 30/01/2010 zal overgaan tot het vervangen van filters in de adsorber. De werken zullen aanvangen om 07.00 uur.

20 januari 2010: DuPont :Vervangen filters absorber: De adsorber zal in stopprocedure gaan op 12/02/2010 rond 15.00 uur waardoor de emissie naar de atmosfeer gestuurd worden. Op zaterdag 13/02/2010 worden de filters in de adsorber vervangen. De werken zullen aanvangen om 07.00 uur.De solvent recovery zal stilgelegd worden tegen 06.30 uur.

17 november 2009: DuPont: ter info mbt vervanging stoffilters adsorber; installatie wordt stilgelegd op 27 en 28 november.

21 oktober 2009: P&G: "Op zaterdag 24 oktober zullen er tussen 8u en 16u onderhoudswerken uitgevoerd worden aan onze gebouwen. Hoewel we dit zoveel mogelijk trachten te vermijden, is het mogelijk dat u enige geluidshinder ondervindt.

Tijdens de komende 2 weken houden we op onze bedrijfsterreinen een evacuatie-oefening. Deze oefening heeft vooral tot doel de interne noodprocedures te oefenen en te testen op hun goede werking. Eventuele onvolmaaktheden die tijdens deze oefening aan het licht komen, kunnen dan bijgestuurd worden.
Uiteraard staat de veiligheid van de mensen op en rond onze terreinen hierbij centraal.
Een snelle en veilige evacuatie met melding aan de bevoegde autoriteiten staat borg voor een gerichte interventie op de plaats van een mogelijk incident.
Het alarm en de interventiemaatregelen die u in deze periode mogelijk zal gewaar worden, maken bijgevolg deel uit van deze oefening.
Voor vragen of meldingen kan u steeds terecht op ons groen nummer: 0800/ 13 607.

08 oktober 2009: DuPont de Nemours: "Op woensdag 21 oktober zal brandweer Mechelen een gaspakoefening houden op onze DuPont terreinen.
Om onze buren niet nodeloos ongerust te maken willen we hen hiervan op de hoogte stellen. Kan hiervan melding gemaakt worden op jullie website?"

16 september 2009: gezien de ons gestelde vragen uit de buurt betreffende ODTH hebben we hierop volgende antwoorden bekomen:

07 september 2009: DuPont de Nemours: "Op zaterdag 19/09/2009 zullen wij overgaan tot het vervangen van filters in de adsorber.De solvent recovery wordt stilgelegd tegen 10.00 uur. De adsorber zal in stopprocedure gaan op18/09/2009 rond 15.00 uur waardoor de emissies naar de atmosfeer gestuurd worden. "

28 augustus 2009: P&G laat weten dat bij nazicht van hun installaties gebleken is dat een actief kool filter richting de verzadiging begint te gaan. Zoals besproken in de laatste overleggroep van mei’09 gaat P&G vanaf nu sneller de vervanging inplannen, nl bij 1.5 ipv 2 ppm. De vervanging van deze filter zal vrijdag 4 september aanstaande uitgevoerd worden.

27 augustus 2009: P&G bericht in verband melding geluidshinder deze week. "De oorzaak hiervan was terug te vinden in een defecte geluidsdemper op de persluchtvoorziening op de ontstoffingsinstallatie van een filter. Als actie gaan we naast de defecte geluidsdemper ook alle andere geluidsdempers op de andere installaties preventief vervangen. Daarnaast hebben we in ons onderhoudsprogramma ook een termijn vastgelegd waarbij we deze geluidsdempers preventief gaan vervangen.". Herinnerd wordt dat bij melding via hun groene nummer (0800/13 607) er direct iemand ter plaatse gaat kijken naar een mogelijke oorzaak. Dan is bijgevolg de kans groter dat een oorzaak gevonden wordt en deze doelgericht kan aangepakt worden..

14 augustus 2009: De P&G directie heeft beslist om de huizen en het perceel in de Hombeeksesteenweg waarvan P&G eigenaar is, te verkopen. De buurtbewoners Hombeeksesteenweg en Eggestraat krijgen een rondschrijven

05 augustus 2009: Melding P&G: "In de laatste overleggroep hadden we gemeld dat we na de wegenwerken het extra bewegwijzeringsbord zouden plaatsen op de Hombeeksesteenweg (aan de kant van ons voetbalveld). Op de bijgevoegde foto kan je hiervan het resultaat zien. We hebben ervoor gekozen om het bord duidelijk en voldoende zichtbaar te maken voor de truck chauffeurs. Alsook hebben we aan de truck uitgang nog 2 extra verkeersborden gezet om de buitenrijdende trucks er attent op te maken dat ze niet richting Hombeeksesteenweg mogen rijden. Hopelijk zullen deze aanpassingen bijdragen tot minder overlast op de Hombeeksesteenweg."

05 augustus 2009: Melding DuPont de Nemours: "naverbrander zal buiten werking gesteld worden in periode 12 - 28 augustus voor groot onderhoud": Dinsdag 18 /08 komt de firma Eisenmann herstellingswerken en onderhoud uitvoeren aan beide installaties.

Dit betekent dat de incinerator reeds op 12/08 in stopprocedure gezet word om een voldoende afkoelingsperiode te respecteren voor tankbetreding.
De adsorber zal in by-pass draaien waardoor de emissies naar atmosfeer gaan ( meldingsplicht )
Er zal elke dag een tankbetreding zijn . Hiervoor dien ik een beroep te doen op de mensen met het vereiste niveau.
Ook zullen er van 18/08 tot 21/08 las en slijpwerken plaatsvinden.

De werken zullen vermoedelijk duren tot en met 28/08/09

16 juni 2009: Melding P&G: Sinds het weekend zijn er twee meldingen van geluid gebeurd. Na onderzoek hebben we de oorzaak van het geluid gevonden:
Tijdens de dakwerken in onze Pringles afdeling is er tijdelijk een stuk van de geluidsmuur verwijderd. Hierdoor wordt het geluid van de afblaassystemen op de filters daar plaatselijk minder gedempt. Gezien de werken nog niet afgelopen zijn, kan deze geluidswand nog niet direct teruggeplaatst worden. Toch zullen we alles in het werk stellen om een tijdelijke oplossing te voorzien zodat er geen verdere geluidsoverlast heerst.

17 maart 2009: Incinerator-installatie bij DuPont geleidelijk terug opgestart.

13 maart 2009: Melding DuPont: stilstand naverbrander/incinerator wegens een defect aan rotor of aandrijving van de rotor op 12 maart om 11.00 uur. Absorber is in by-pass gegaan. De installatie is in stopprocedure gegaan. Aangezien productie op een lager regime draait verwacht men niet direct impakt vanwege de stilstand. Het nodige wordt gedaan om installatie zo snel mogelijk terug op te starten.
Het duurt 60 uur vooraleer er visueel kan vastgesteld worden wat er aan de hand is. Hiervoor dient er een tank-entry te gebeuren ( waarschijnlijk maandag 16/03 ). Nadien kan de mogelijke periode van uitval bepaald worden.

3 maart 2009: Melding via Dhr. Alex Eeckelaers van de stedelijke milieudienst Mechelen van parfumhinder in de omgeving. Bij onmiddellijk nazicht in het park werd de gemelde geur vastgesteld. Mogelijke oorzaak: Er was geur aanwezig was aan de verbindingsklep tussen de actief kool filter en een stoffilter. Deze klep wordt nagekeken op eventuele lekken. P&G verwacht dat hiermee de oorzaak van het probleem gevonden is en ook opgelost wordt.

3 maart 2009: Onze leefmilieugroep had, bij het vernemen van de plannen via de krant, reeds de aandacht getrokken. Deze manier van transport betekent:

  1. Minder uitstoot van Koolstofdioxide en stof tussen Mechelen en Zeebrugge
  2. Daarentegen toename verkeer voor omgeving woonbuurten Zwartkloosterstraat, Zemstbaan en eventueel ook Antoon Spinnoystraat, Europalaan, Brusselsesteenweg, Coloma en Leuvenssteenweg.

Destijds werd de bestaande spooraansluiting op het terrein van P&G in de plannen van de uitbreidingen en oprichting van een Europees magazijn als te volgen oplossing gesteld. Dit werd verworpen wegens niet economisch verantwoord. In het kader van vervuiling en gezondheid heeft de Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw hun visie overgemaakt en dit alvast als punt op de agenda geplaatst van de volgende werkgroep (mei 2009). Gevraagd wordt dat P&G dit terug bespreekbaar maakt, cijfergegevens bekend maakt en men niet enkel denkt aan het "groter geheel van de strijd tegen CO2-uitstoot".

Op 7 en 10 januari 2009: Werd door een buur geluidshinder gemeld. Door de enorme vrieskou van de afgelopen dagen was er een drukmeting van de stoominstallatie bij de afdeling Pringles bevrozen. Bijgevolg is deze installatie in overdruk gekomen waardoor de beveiliging geopend is om de druk af te laten. Door deze drukval in het systeem wordt er vervolgens weer stoom ingeblazen waardoor het systeem terug in overdruk is gekomen. Dit scenario heeft zich vervolgens herhaald tot deze installatie vorstvrij werd gekregen.

14 januar 2009: omstreeks 19u15 werd geurhinder in de omgeving van de Klein Veldekensstraat gemeld. Deze waspoedergeur hield de volledige dag aan. Onmiddellijk na de melding is er iemand van P&G ter plaatse gaan kijken. Er werd toen echter geen waspoedergeur waargenomen. Al de betrokken installaties werden nagekeken en toen was er niets abnormaals waar te nemen.

15 januari 2009: in de loop van de avond, werd dank zij de voorgeschreven controles, tijdens een 'BOS'-toer gemerkt dat er een parfumgeur waar te nemen was aan de coloring filter. Bij nazicht stelde men een scheur vast aan de diverter boven de fan van de buggystatiefilter. Hierdoor wordt er lucht in de atmosfeer geblazen welke niet door de carbon caol is gegaan en welke dus nog een parfumgeur bevat. Dit werd in eerste instantie zo goed mogelijk dicht getaped en achteraf degelijk hersteld

27 januari 2009: melding geluidshinder. Een buurP&G meldde dat er reeds sinds zaterdagmorgen een verhoogd geluidsniveau was ter hoogte van de Pringles fabriek. Van maandag tot woensdag, is in de Pringlesfabriek een reinigingsfirma actief geweest gedurende de daguren. Dit kan mogelijk voor lichte geluidshinder gezorgd hebben. In de toekomst zal P&G dan ook trachten om deze langdurige werken tot een minimum te beperken en de buren te informeren als er dergelijke werkzaamheden, voor verschillende dagen op rij, zullen plaatsvinden. Voor de hinder tijdens het weekend heeft P&G echter geen oorzaak kunnen vinden.

30 januari 2009: Gezien blijkbaar in de omgeving van het Vrijbroekpark nog geurhinder waar te nemen was wordt, niettegenstaande het moeilijk is om na te gaan wat de mogelijke oorzaak kan zijn en of er een link is met de waspoederproductie bij een te oppervlakkige informatie, de melding serieus genomen. P&G heeft besloten om tijdelijk extra geurcontroles in te plannen. Extra informatie van buren P&G rond dit thema is zoals steeds heel welkom.

02 oktober 2008 melding P&G: Om 09.00 uur Seveso-alarm: FOD Binnenlandse zaken. Voor het eerst ging de elektronische sirenes af (geplaatst op het dak van Procter & Gamble). Dit was het eerste testscenario. Deze testscenario's kunnen hoorbaar zijn op elke eerste donderdag van de maanden januari, april, juli en oktober tussen 8u45 en 10u15. Geen paniek, het gaat om een eenvoudige controletest van hun werking.
Bevindingen: blijkbaar was niet iedereen in de buurt verwittigd en de boodschap was onbegrijpbaar.

9 augustus 2008: melding P&G na klachten: Op zaterdagwerden er door een contractor firma schilderwerken uitgevoerd aan een silo van de waspoederfabriek bij P&G. Op 18 augustus zijn er vervolgens klachten binnengekomen van bewoners welke kleine witte spatten op hun wagens teruggevonden hadden. Bij nader onderzoek is toen gebleken dat deze verfspatten daar gekomen waren ten gevolge van de wind tijdens de betreffende schilderwerken.
Onmiddellijk na deze vaststelling heeft P&G contact genomen met het betreffende schildersbedrijf om deze schade op een zo snel mogelijke manier te regelen. Daarnaast werd er door P&G een brief uitgedeeld bij de buren welke in de betrokken zone lagen. In deze brief werd uitgelegd dat zij hun opgelopen schade konden verhalen bij de verzekeraar van het schildersbedrijf.
Uiteindelijk heeft P&G in totaal 13 meldingen van de buren ontvangen, welke vervolgens direct geinformeerd werden over de te volgen procedure bij de verzekeraar van het schildersbedrijf. Aangezien P&G verder geen opmerkingen of meldingen gekregen heeft mbt de afhandeling van deze schadegevallen, wordt vermoed dat deze procedure momenteel vlot verloopt.Vorige week heeft P&G de vraag gekregen van de firma Dupont om samen te gaan kijken in de Vrijgewijdestraat, daar waren enorm veel gele stippen (tot 4mm diameter) te zien op auto’s en huizen. Bij nader onderzoek bleek dat dergelijke uitval niet afkomstig was van zowel Dupont als P&G. Het leek op stuifmeel wat feitelijk in dit jaargetijde zeker geen plaatselijke oorsprong kan hebben. Indien iemand hierover meer zou kunnen berichten is info bij een van de leden van het bestuur van onze leefmilieugroep zeker welkom.