update 11 april 2018

Vervolg op onze strijd voor openbaarmaking van vaststellingen die betrekking hebben op de VOLKSGEZONDHEID
klik voor meer

Wat heeft men te verbergen?

Inmiddels zijn ook het meetstation in Technopolis verwijderd en is men op zoek voor een nieuwe locatie!

Meet Mee Mechelen weet je.

Ookenkele leden zijn verkozen om deel te nemen aan Curieuzeneuzen Vlaanderen

19 december 2013 : "De Europese Commissie wil tegen 2030 lagere uitstootplafonds voor de belangrijkste vervuilende stoffen, waaronder fijn stof en stikstofoxide.

Die stoffen zijn uitermate schadelijk voor de gezondheid. De Commissie hoopt met de maatregelen zo'n 60.000 voortijdige sterfgevallen per jaar te kunnen voorkomen in Europa."

In het inmiddels verre verleden hadden we een tamelijke kijk op de dagelijkse problemen met betrekking tot vaststellingen door mensen met medische problemen ervaarden die te wijten bleken aan de luchtvervuiling. Was ook een gegeven voor dokters om de klachten van hun patiënten te toetsen aan deze meetresultaten.

In 2012, waarschijnlijk omdat deze resultaten openbaar waren en ook gebruikt werden, diende dit terrein plots TE KOOP gesteld worden.

We stellen vast dat er degelijk nog wel metingen gebeuren betreffende fijn stof buiten de metingen aan Technopolis. Op zich een interessant gegeven dat er toch meettoestellen beschikbaar zijn voor Mechelen het Centrum van de Ruit van Vlaanderen. Spijtig genoeg zijn de resultaten niet openbaar te consulteren via de website VMM.

Meettoestel midden in het Vrijbroekpark, weg van alle verkeer, dient waarschijnlijk om het stuifmeelgehalte te meten of het stof van de openbare barbecues omgeving speeltuin of jaarlijkse vurige winteravonden. De andere meting van CO2 gebeuren immers in samenwerking met het bureel Futureproofed ten gevolge van het contract met de stad Mechelen. Wij hopen dat dit werk op het terrein wordt en niet in Leuven.

13 december 2012 uit antwoord van VMM

....Wij hebben begrip voor uw vraag om een bijkomend meetstation luchtkwaliteit te plaatsen. Maar gelet op de huidige budgettaire context en de beperkte middelen die er zijn, kan de VMM niet op alle vragen voor bijkomende meetstations ingaan. De VMM houdt rekening met wat de Europese richtlijnen opleggen en waar de noodzaak het hoogst is. Bovendien werden in Mechelen de voorbije jaren serieuze meetinspanningen geleverd, zeker in vergelijking met andere steden. De luchtkwaliteit in Mechelen zal de komende jaren verder opgevolgd worden door de metingen (o.a. stikstofoxides en fijn stof) in het meetstation 42R841 (Technopolis).

14 december 2012 uit antwoord van de Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw

....Kunnen we rekenen op VMM indien we, bij al de geplande inbreidingen en toename verkeer wegens de vele geplande werkzaamheden, meer klachten of meldingen krijgen er toch metingen zouden kunnen gebeuren (desnoods met samples) en hiervoor eventueel nu reeds locatie gezocht wordt