update 29 april 2008

Herstelling verzakkingen aan Hombeeksesteenweg en ontstoppen afloop

28 april 2008:
Na opmerkingen uit de buurt werd contact genomen met het nieuwe nummer 0800/20800. Gevraagd werd de situatie te komen nakijken.

18 april 2008:
De nadar werd nogmaals omvergereden. Een buurvrouw plaatste die terug recht om erger te voorkomen. Op dit ogenblik kwam een ploeg van de stadsdiensten deze ophalen. Er kwam geen wals aan te pas. Nieuwe verzakking en spoorvorming zijn dus niet uitgeslotenen. Toch dank voor wie positieve bedoelingen had.

16 april 2008:
Vermoed wordt dat men nog komt effen walsen? Blijkbaar is er nog gevaar gezien de nadars en signalisatie.

 

14 april 2008: einde werken?

10 april 11 april 12 april 13 april

Situatie riolering:

Bij de herinrichting van de Hombeeksesteenweg werd, gezien de diepe ligging, gekozen de hoofdrioleringte verder te laten dienen en een 'kous' in te brengen (23 mei 2000). Na verharding werden alle aansluitingen vrijgemaakt (openingen werden uit gesneden). Op de foto's kan men de diepte inschatten op deze plaats (twee verdiepingen).

 

Korte tijd na de heraanleg in 2000 werden echter reeds verzakkingen vastgesteld en gemeld. Vooral ter hoogte van rioleringstoegangsput aanvang Hombeeksesteenweg en ter hoogte van Begrafenisonderneming Thibaut bleken problemen te zullen rijzen.
De laatste tijd is, niettegenstaande de verkeersborden, het te zwaar verkeer terug toegenomen wat heel wat reacties bij de bewoners uit de buurt uitlokte.
Gezien de berichtgeving dat een aannemer aangesteld werd om het wegdek te herstellen werd het euvel van de reeds vele jaren verstopte rioolputten ter hoogte van Hombeeksesteenweg 194 en 181 opnieuw in herinnering gebracht. Ook de aandacht van de aannemer werd hierop getrokken. Deze nam contact op met de dienst 'Openbare Werken'. De vrijmaking van de koppeling op de hoofdriolering werd echter pas na tusenkomst van Schepen van Openbare Werken Greet Geypen gerealiseerd. Aan belangstelling van de dienst Openbare werken was er geen gebrek. Gezien de diepte van de ligging van de hoofdriool bleek de afdaling in deze schacht om de aansluitopening terug vrij te maken niet evident. Op een gegeven moment waren er 12 man ter plaatse en werd met de hulp van de brandweer (beluchting) de verstopping uiteindelijk verholpen.
Destijds had de schade wellicht kunnen gevorderd worden op de gevelwerkers uit de onmiddelijke omgeving die hun resten cement en lijm in de rioring dumpten.
Vermoed werd dat de manier van aansluiten op de hoofdbuis (twee bochten van 90°) hiertoe bijgedragen had. Toch werd achteraf op 10 april deze terug zo aangekoppeld.
Dat de probleem tijdig gemeld werd volgt hieruit:

From: Ann Piscaer [ann.piscaer@mechelen.be]
Sent: donderdag 7 oktober 2004 13:47
To: 'verberckmoes.guy@leefmilieugroep-mechelen-zuid.be'
Subject: hombeeksesteenweg 194 en 181

Aan de heer Verberckmoes,

De roosters aan Hombeeksesteenweg 194 werden op 30-09-04 nagezien en ontstopt met kabel.
We hebben een gratis telefoonnummer voor meldingen onderhoud openbaar domein: 0800/ 20 800.

Met vriendelijke groeten,

Ann PISCAER
Administratief Bediende
Sectie Uitvoeringsdiensten
Stad Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
tel.: 015/56 99 42
fax: 015/ 56 99 09
e-mail: ann.piscaer@mechelen.be
website: http:/www.mechelen.be

From: Guy Verberckmoes [guy.verberckmoes@pandora.be]
Sent: donderdag 23 februari 2006 12:26
To: Stevens Leo
Subject: RE: Blijvend probleem

Leo bedankt
-----Original Message-----
From: Stevens Leo [mailto:leo.stevens@mechelen.be]
Sent: donderdag 23 februari 2006 12:05
To: Marina en Guy
Subject: RE: Blijvend probleem

Guy, ik ga dit regelen. Leo
--------------------------------------------------------------------------------
Van: Marina en Guy [mailto:marina-guy@verberckmoes-guy.be]
Verzonden: dinsdag 21 februari 2006 22:24
Aan: Stevens Leo
Onderwerp: Blijvend probleem

Hallo Leo,

graag melding van het recidiverend probleem rioolputje ter hoogte van Hombeeksesteenweg 194 (zie bijlagen). Is terug verstopt wat mijn vermoeden dat de onachtzame aannemer van bouwwerken destijds zijn cement daarin gekapt heeft, het verhardde en de problemen dus nog niet degelijk opgelost zijn. Ook doet het me pijn aan het hart als ik zie hoe telkens weer bij herstellingen (zoals nu met het plaatsen van nieuwe waterafsluitingen wat toch bij de aanleg had kunnen gebeuren) en het zwaar verkeer dat nog doorlaveert (zie begin Hombeeksesteenweg aan riooldeksel) binnen de kortste tijd het prachtige werk teniet doen.

Met vriendelijke groetjes
Guy

Uiteindelijk liet een ingenieur van betrokken dienst weten dat het water wel een andere weg zou zoeken naar de volgende rooster... De vraag stelt zich uiteraard als dit logisch is waarom er dan geld uitgegeven wordt voor "nutteloze" rioolputjes.

De samenwerking tussen burgers/vrijwilligers en diensten lopen niet steeds zo vlot. Gedurende zes jaren werd de erbarmelijke situatie aangeklaagd. Dank zij de uiteindelijke goede samenwerking tussen multinational Procter&Gamble en de leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw werd hun zwaar verkeer aangepakt.