update 14 januari 2011

Inspraak van en communicatie aan buurt overbodig bij herinrichting kruispunt

Brusselsesteenweg - Europalaan? Projectnr.: 1019

 

Ook wij stellen ons vragen over het verloop van de herinrichting van dit drukke kruispunt. Binnen enkele jaren wordt de lokale situatie aangepakt in het kader van de aan te leggen Tangens en de herinrichting Stationsomgeving. Het VLAAMS GEWEST blijkt zich hieromtrent geen zorgen te maken en vindt het ook overbodig de herinrichting met de wijk te bespreken.

11 januari 2011: wegens volgende klacht ...

"Al twee dagen heb ik ambras met een persoon die werkt aan de werken in de Europalaan. De ruzie is begonnen omdat ik met mijn kinderen door een haast verlaten werf doorreed en dat niet naar de goesting was van een van de mensen die daar werkt.
Na 3 maanden 'werfervaring' aan de Europalaan heb ik geleerd dat door de werf rijden als er weinig activiteit is de meest veilige weg is om over de Brusselsesteenweg/Postzegellaan te geraken. Vandaag heb ik heel braafjes de wegomlegging gevolgd die ze aanraden en mijn zoon zat bijna onder een auto. Dit is het derde incident waarbij mijn familie bedreigd werd door een gehaaste autobestuurder. De maat is vol. Ik snap niet waarom als er 2 bouwvakkers ergens bezig is dat we het autovrije gedeelte niet mogen gebruiken om te fietsen. Zo onveilig kan het niet zijn als de mensen die daar werken daar zelf hun auto parkeren. Ik zou graag mijn verhaal willen rapporteren aan enkele verantwoordelijke mensen. Kan je me hierbij helpen.

mvg,

getekend"

... hebben we gepoogd een verantwoordelijke voor deze werken te contacteren. Voor wie klachten heeft kan men terecht in functie van de provincie via http://www.meldpuntwegen.be/ en niet via de AV3 hoofdspelers die de plannen indienden.

Geachte(n),

Graag uw reactie of positief gevolg op deze bijgevoegde melding.
Dit is een van de meerdere klachten welke we over dit gevaarlijk kruispunt toegestuurd kregen. Wij hebben in het begin ook reeds moeten de slechte wegsignalisatie melden.
Uit eigen ervaring vind ik dat reeds maanden de situatie daar voor de weggebruikers zeer verwarrend, gevaarlijk en echt vervelend is.

Dit kruispunt was vroeger reeds, gezien het vele verkeer komende via de Europalaan die een sluikweg is voor het verkeer komende van Hombeek, een moeilijk in te schatten situatie voor wie van de Brusselsesteenweg richting Postzegellaan moest begeven.
Wij stellen voor de toestand ter plaatse zelf te gaan inschatten op het ogenblik dat schoolgaande jeugd dit kruispunt aandoet.
Wij houden ons hart vast indien de nog geplande werkzaamheden op een gelijkaardige manier zullen verlopen.
Dank voor uw begrip

Met vriendelijke groeten
Namens Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw

Guy Verberckmoes

http://www.leefmilieugroep-mechelen-zuid.be/


We kregen reeds op 14 januari 2011 van wegen.antwerpen @vlaanderen.be het volgende antwoord:

Geachte heer,

Ik heb uw mail in goede orde ontvangen.
Ik dank u voor de opmerkingen die u gegeven heeft en kan stellen dat uiterste best wordt gedaan om de werftoestand zo veilig mogelijk in te richten.

Gezien de grote verkeersintensiteiten op dit kruispunt is deze klus niet eenvoudig. Op regelmatige basis wordt de signalisatie geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Ik heb alle begrip voor de reactie van de weggebruiker (fietser) maar ook voor die van de arbeider. Er is steeds in samenspraak met de verschillende actoren getracht om tijdens de duur van de werken de werfsituatie zowel veilig voor de weggebruikers en de arbeiders, als werkbaar, te laten gebeuren.

De reactie van de arbeider is te begrijpen maar dit dient op een beleefde te gebeuren: hij zal hier op gewezen worden.

De (werf)signalisatie dient echter gerespecteerd te worden. Als er een ongeval gebeurt binnen de werfzone, bv aanrijding door werfkraan, wat dan met de verantwoordelijkheden?
Dit dient bijgevolg te allen tijde vermeden te worden. Aan de hand van de opmerkingen betreffende de omleiding voor fietsers, wordt er nagegaan wat er nog gewijzigd kan worden.

Bijkomend kunnen we nog meegeven dat - afhankelijk van de weersomstandigheden - de werken nog een tweetal weken zullen duren.

Hoogachtend,

ir. Henk Keymeulen
afdelingshoofd

Vlaamse overheid
Agentschap Wegen en Verkeer

Lange Kievitstraat 111-113, bus 41

– 2018 ANTWERPEN
T. 03 224 68 11 - F. 03 224 68 99
wegen.antwerpen@vlaanderen.be


24 september 2010: Oproep buurtbewoner: "Je zou de situatie aan dat kruispunt moeten gaan bekijken in functie van de fietsers ... Het is al 5 dagen een puinhoop."

Onze reactie op klacht:

06 oktober 2010: Oproep buurtbewoner: "Bij de heraanleg van het kruispunt Brusselsesteenweg - Europalaan werd er op het voetpad ter hoogte van het pand naast Wodan Screen een Eikenboom verwijderd die ongeveer 12 jaar geleden werd aangeplant. Deze boom stond gedeeltelijk op het voetpad, NIET op het fietspad dat er neven lag. Nu stellen we vast dat ook het voetpad werd verwijderd, en er alleen een fietspad overblijft in één richting! DIT IS ONBEGRIJPELIJK !!! wat nu?
Graag uw reactie!
p.s. signalisatie!!! de werken dus inrijden ?"


14 oktober 2010: Wij hebben reactie en informatie opgevraagd bij 'Mechelen in Beweging' (Stations omgeving) en bij schepen Geypen van Openbare werken:

"Wat laat om te reageren maar was in verlof tot en met 11 oktober en moet systematisch de mails beantwoorden.
Wij kunnen, gezien we niet op de hoogte gesteld werden van het verloop van deze werkzaamheden, geen antwoord geven. In het kader van "minder hinder" en "goede communicatie" lijkt me dat toch belangrijk. Kan iemand van jullie deze mail beantwoorden en mij op de hoogte houden (CC).
Wie is de opdrachtgever (Stad Mechelen, Vlaams Gewest, Eurostar of ...)? Waarom geen info naar de buurt/wijk over deze werken? Welke zijn de plannen en timing?
Hebben reeds moeten reageren wegens slechte verkeerssignalisatie" 'zie hoger.

14 Oktober 2010: we kregen volgende informatie van melder:

06 oktober 2010:
Geachte Schepen,
Ondertussen zijn de werkzaamheden op het kruispunt Brusselsesteenweg met de Europalaan reeds verdergezet, en stel ik vast, dat niet alleen de boom op het voetpad werd verwijderd maar ook het VOETPAD !!! er blijft alleen een fietspad in één richting open! WIE BEGRIJPT DIT NOG! Graag uw reactie.

07 oktober 2010: Kabinet schepen Greet Geypen aan buurtbewoner: "De werkzaamheden op het kruispunt Brusselsesteenweg/Europalaan vallen onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest. Ik ben zo vrij geweest om uw mail door te sturen naar dhr. Philippe Van Bouwel van het Vlaams Gewest met de vraag u een antwoord te bezorgen."

07 oktober 2010: voor schema hier klikken

"De werkzaamheden op het kruispunt Brusselsesteenweg met Europalaan kaderen binnen "het wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen". Het doel van deze projecten is de verkeersveiligheid te verhogen. Op dit project specifiek zullen het fietspad en voetpad verder van de rijbaan geplaatst worden om zo de veiligheid van de fietsers en voetgangers te verhogen. Er is ook bijzondere aandacht besteed aan de oversteekbaarheid. Omdat u nu nog geen zicht hebt op de definitieve toestand, ben ik zo vrij om u het ontwerp van de definitieve toestand over te maken zodat u een beter overzicht krijgt. Ik hoop u hiermee voldoende informatie verschaft te hebben.
Indien u klachten heeft over de veiligheid van voetgangers en/of fietsers in deze werftoestand dan verneem ik het graag opdat wij binnen de mate van het mogelijke de nodige aanpassingen kunnen doen.
Indien u bijkomende vragen heeft, verneem ik het graag.
Met vriendelijke groeten,

ir. Philippe Van Bouwel
Dienstkringingenieur/projectleider
Vlaamse overheid
Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen – district Puurs"

11 oktober 2010: Antwoord buurtbewoner aan projectleider:

Geachte heer ir. Philippe Van Bouwel,

In antwoord op uw mail dd 07/10/10 moet ik opmerken dat reeds vanaf het begin van de werken het voor mij duidelijk was dat het mis ging lopen qua veiligheid, na de herinrichting van het kruispunt.
Het door u, naar mij toegestuurde plan van de definitieve toestand na de werken levert het bewijs!
Het voetpad op de hoek van de Brusselsesteenweg met de Europalaan is verdwenen! of juister… het heeft nog een breedte van 15 cm zoals in de door u opgestelde plannen is aangegeven !!! compleet onverantwoord !!!
De plannen zoals voorgelegd, zijn alleen te verdedigen wanneer alle wegen die toekomen op het kruispunt, langs beide zijden van de weg, over een voetpad en een fietsweg beschikken. Dit gaat jammer genoeg nog lang op zich laten wachten, vermits hiervoor onteigeningen nodig zijn, en ingrijpende werken. Éérst dienen dus de Europalaan (beschikt slecht over één fietspad voor beide richtingen, en dat bovendien ook nog als voetpad gebruikt wordt) en de Brusselsesteenweg te worden voorzien van voetpaden en fietswegen en dit langs beide zijden. (Deze herinrichting van de steenweg is pas te verwachten nà 2012 ; zoals medegedeeld door Burgemeester Bart Somers op de wijkvergadering van 04/10/10)
Bij de herinrichting van het kruispunt nú, wordt de kar vóór het paard gespannen.

Gaat de veiligheid er op vooruit na de herinrichting ?
NEEN !!! Integendeel :

Het voetpad op de hoek van de Brusselsesteenweg met de Europalaan is weg !
onbegrijpelijk !!!
Fietsers die uit de achterliggende woonwijken langs de Europalaan komen en die zich naar de stationsomgeving (station, scholen…enz.) willen verplaatsen, zijn verplicht de kruising rechts te nemen met de Europalaan dan links met de Brusselsesteenweg, daarna de kruising met de Postzegellaan en tenslotte de kruising met de Jubellaan. (in de praktijk gaat dit niemand
doen !!! Véél te gevaarlijk !)

Fietsers die uit de richting Brussel komen en die het fietspad (dubbele richting) nemen op het doodlopende weggedeelte van de Brusselsesteenweg worden verplicht een bocht te nemen van minder dan 90°, wat technisch onmogelijk is voor de meeste fietsers, laat staan voor diegenen die met een bakfiets rijden, of de mama’s en de papa’s die hun kleine kinderen naar school brengen met een aanhangwagentje aan hun fiets.

Het kruispunt kon dus beter behouden blijven zoals het was, zolang de infrastructuurwerken aan de Brusselsesteenweg en de Europalaan niet grondig zijn aangepakt.

Algemene slotsom is dat de veiligheid voor de zwakke weggebruiker (fietsers en voetgangers) er op achteruit gaat, en het geld van de belastingbetaler niet goed wordt gebruikt.
Ik nodig u uit de toestand ter plaatse te komen evalueren, en samen te voet en per fiets de tracés te gebruiken die reeds aangelegd zijn. Durft u deze uitdaging aan ?

Met achting,