update 01 februari 2014

Herinrichting Plaissanceplein en Brusselsesteenweg!

Misschien toch best een andere aanpak!

Informatie over herinrichting blijft gebrekkig, te laat en onvoldoende:

  1. Gezien er een openbaar onderzoek lopende was maar voor de wijk geen infovergadering plaatsvond en er aldus ook geen kans tot inspraak was besloot LMZvzw om op 28 december 2013 hierrond een ludieke actie te houden om te duiden dat dergelijke manier van handelen niet gesmaakt werd.
  2. Op 22 januari 2014 werd uiteindelijk als info volgende brief opgesteld voor de bewoners en aanpalende zijstraten .... Wat betreft de opfrissing tijdens de Algemene Vergadering van 15 november 2013 daar hebben we niets meegekregen buiten dat de kleur van het fietspad hetzelfde zou zijn als het voetpad.

Ter info:

Twee belangrijke werken vanaf 18 november tot eind 2014:
1. Pidpa van 18 november 2013 tot 28 februari 2014:

De hoofdaannemer (voor huisnummers 26 -236) is de firma Group APK Waasland Infra
De hoofdaannemer (voor huisnummers 242 – 298) is de firma Canalco Nv

2. Heraanleg deel vanaf Plaisanceplein tot Pareipoelstraat vanaf 1 april 2013 tot 31 december 2014

De werfzone voor APK: Brusselsesteenweg tussen huisnummer 26 en 236 (tussen het Plaisanceplein en de spoorwegbrug): graven van sleuven voor aanleg van leidingen en kabels en huisaansluitingen.

De werfzone voor Canalco: Brusselsesteenweg tussen huisnummer 242 en 298 (tussen spoorwegbrug en Europalaan): aanleg hoofdleiding Pidpa en nadien huisaansluitingen.
Besproken alternatieven/scenario’s:
Er wordt nieuwe waterleiding aangelegd voor Pidpa, openbare verlichting en middenspanning voor Eandis en kabel voor Belgacom + huisaansluitingen. Door APK zal in 5 fases gewerkt worden.
Fase 1 : tussen Pareipoelstraat en de spoorwegbrug
Fase 2 : tussen Veldenstraat en Pareipoelstraat
Fase 3 : tussen Hoveniersstraat en Veldenstraat
Fase 4 : tussen huisnummer 26 en Hoveniersstraat
Fase 5 : tussen huisnummer 119 en Sint-Jan-Berchmansstraat
Op de plaats van de werken zal het voet-, fietspad en de parkeerstrook ingenomen worden.

De werken van Canalco zullen uitgevoerd worden met een opschuifbare werkzone van telkens 30 meter. Er wordt gewerkt in voetpad en parkeerstrook. Fietsers hebben altijd doorgang. Plaatselijk aan de werken verkeershinder van o.a. graafmachine. Ter hoogte van de werken wordt er parkeerverbod geplaatst. Deze werken zullen 8 weken duren.

Bijzondere maatregelen:
Voetgangers/fietsers: naast voet- en fietspad wordt een corridor gemaakt
Auto’s: altijd doorgang
Vrachtvervoer: altijd doorgang


Brusselsesteenweg fase II vernieuwing Startdatum: 1 april 2014

-Vernieuwing riool en aanleg gescheiden stelsel (regenwater en vuilwater apart)
-Vernieuwen van bovenbouw met asfalt en nieuwe fiets- en voetpaden

Werfzone:
Vanaf net vernieuwd deel aan Plaisanceplein tot net voorbij kruispunt Pareipoelstraat/Dijkstraat.

Historiek:

Opnieuw klachten over het gedrag van straatpiraten ... ligt het bij de signalisatie? Neen? Ligt het dan bij het toezicht? Wat zeker is ... een rijbewijs wordt afgeleverd aan wie de verkeersreglementen kent.

Het vervelende is dat dergelijke situaties zich steeds herhalen van zodra werkzaamheden. Zo blijft Mechelen in Beweging en wij ook!