update 09 november 2005

ZAK of BAK en wekelijkse ophaling daar gaat het om!

Mechelen voert geen Diftar-systeem in


In Mechelen zullen de bewoners de ophaling van hun afval niet per kilogram moeten betalen. Het stadsbestuur maakte donderdag bekend het omstreden Diftar-systeem niet in te voeren.

Een actiecomité had zich tegen de invoering gekant en verzamelde vorig jaar ruim 8.000 handtekeningen. Het Mechelse bestuur zegt nu achter de aandachtspunten van het comité te staan. De Mechelaar had bij invoering van het systeem kunnen kiezen tussen het gebruik van een zak of bak, maar het comité vreesde dat het aanbod met een bak te werken de prijs van de vuilniszakken zou verhogen, zodat de Mechelaar naar een bak zou moeten grijpen.

Sensibiliseringsactie
Het college sluit zich nu aan bij de bedenking van het comité dat het huidige ophaalsysteem met enkel zakken financieel het meest voordelige is voor de stad. Diftar zou worden ingevoerd om de afvalberg, opgelegd door de Vlaamse overheid, jaarlijks te reduceren tot 150 kg per inwoner.

Het comité wees het college op de resultaten van 2005 waar 158 kg per inwoner werd opgehaald. Om die resterende acht kilo afval per inwoner weg te werken, stelde het comité een sensibiliseringsactie voor.

Zou volgens de Vlaamse normen de afvalberg per inwoner nog verder moeten verminderen, dan zegt het stadsbestuur afzonderlijke ophaling van huisvuil en GFT in een alternerend systeem met composteerbare zakken in te voeren.

Ook denkt Mechelen toekomstgericht ook aan een personalisering van de zak met elektronische chips. Zo kan worden nagegaan hoeveel kilogram afval de burger jaarlijks buiten zet en kan het principe "de vervuiler betaalt" worden geoptimaliseerd. (belga/hln)

Gebrek aan concrete antwoorden op de vele gestelde vragen, de onduidelijkheden in de gesprekken met bevoegde schepenen, het onsamenhangende in de besluitvorming omtrent de beslissing en de ervaringen uit het verleden laten het Diftar-comité geen keuze!

30-12-2004 Gazet Van Antwerpen: Diftar-referendum is weggesmeten geld!

Eerste schepen Koen Anciaux (VLD), momenteel waarnemend Mechels burgemeester, is niet erg opgezet met de vraag van het actiecomité Diftar om een referendum over de afvalophaling in de stad te organiseren. Hij vindt de eis zinloos.

Waarnemend burgemeester Koen Anciaux:

"Diftar-referendum is weggesmeten geld"
Het Diftar-comité overhandigt Anciaux volgende week meer dan 8.000 handtekeningen om een volksraadpleging af te dwingen. "De Mechelaar moet zich kunnen uitspreken over de vraag of er een vrije keuze tussen bak en zak moet komen. Wij willen ook nagaan of het niet wenselijker is om een wekelijkse ophaling van het huisvuil te organiseren in plaats van een om de veertien dagen, zoals met het diftar-systeem is gepland", aldus Emiel Neuckens, coördinator van het actiecomité.
De gemeenteraad besliste vorige week om de beslissing over de invoering van diftar uit te stellen tot na de verkiezingen van 2006. "Ik vraag me dus af wat het comité wil bereiken. Maar wij gaan niks beslissen voor er een nieuwe gemeenteraad is gevormd. Anders kunnen wij de gemeenteraadsverkiezingen beter afschaffen", stelt Anciaux.

De bevolking bevragen, ziet hij helemaal niet zitten. "Een referendum kost al gauw 500.000 tot 750.000 euro. Dat is weggesmeten geld, spelen met de centen van de Mechelse belastingbetaler."

29-12-2004 Het Laatste Nieuws: Actiecomité Diftar overhandigt volgende week petitie voor referendum.

Het actiecomité Diftar overhandigt volgende week de meer dan 8.000 handtekeningen tegen de invoering van het gelijknamige afvalophalingsysteem. Het wil daarmee een volksraadpleging afdwingen nadat de gemeenteraad besliste om de definitieve beslissing over de invoering door te schuiven naar de volgende
bestuursperiode.

«Wij zien ons na deze beslissing verplicht een volksraadpleging aan te vragen», zegt coördinator Emiel Neuckens. «De Mechelaar moet zich kunnen uitspreken over de vraag of er een vrije keuze moet komen tussen bak en zak. Ten tweede willen wij de Mechelaar vragen of het niet wenselijker is om een wekelijkse ophaling van het huisvuil te organiseren in plaats van een tweewekelijkse, zoals diftar voorziet. Een referendum is niet bindend, maar wij geloven dat de stad een duidelijk signaal niet naast zich neer zal leggen.» Schepen van Leefmilieu Jowan Lamon (Groen!) denkt echter dat het niet tot een volksraadpleging komt. «Door onze beslissing om deze bestuursperiode geen beslissing meer te nemen, is die immers zonder voorwerp», meent hij. (WVK)

24-12-2004 De Standaard: Actiecomité wil referendum diftar.

MECHELEN - Het Mechelse Actiecomité Diftar dient volgende week 8.500 handtekeningen in bij het stadsbestuur om een referendum rond de invoering van het omstreden afvalophalingssysteem af te dwingen.

Het comité nam die beslissing nadat de gemeenteraad woensdagavond een beslissing rond de kwestie uitstelde naar de volgende bestuursperiode. Het comité vindt dat voldoende Mechelaars duidelijk gemaakt hebben dat ze de ,,slimme vuilbakken'' niet zien zitten en wil dat het bestuur de knoop nu al doorhakt.

24-12-2004 Gazet Van Antwerpen: Diftar-kwestie lijkt af te stevenen op referendum.

Mechelen heeft woensdagavond de beslissing over de invoering van de diftar-afvalophaling met containers verdaagd tot na 2006. Aangezien het actiecomité Diftar eerder bevestiging wil dat bij diftar de vrije keuze tussen vuilnisbak en vuilniszak wordt gelaten, bereidt het voort de aanvraag voor een referendum daaromtrent voor.
Mechelen

Met 8.450 handtekeningen had het actiecomité Diftar begin deze maand al genoeg steun verzameld om een referendum over de vrije keuze tussen bak en zak af te dwingen. De aanvraag voor dat referendum liet tot hiertoe op zich wachten, omdat het actiecomité nog hoopte dat er binnen de gemeenteraad een meerderheid werd gevonden die de bespreking van deze eis mogelijk maakte. De Mechelse meerderheid besliste woensdagavond evenwel de beslissing rond diftar met containers uit te stellen tot na 2006. "Men hoopt misschien dat daartegen het protest tegen diftar met enkel containers is uitgedoofd", vermoedt Emiel Neuckens, woordvoerder van het actiecomité dat alle Mechelse buurtcomités verzamelt. "Ik neem nu contact op met de andere leden van het actiecomité om te horen of iedereen bij de vraag voor een referendum blijft. Als dat zo is, brengen we een van de volgende dagen onze petitielijsten binnen met het oog op het verkrijgen van een referendum."

24-12-2004 Het Laatste Nieuwsblad: Diftar-comité gaat voor referendum.

Het Actiecomité Diftar gaat in de loop van volgende week zowat 8.500 ingezamelde handtekeningen indienen bij het stadsbestuur om een referendum rond de invoering van Diftar af te dwingen. Het comité nam die beslissing nadat de gemeenteraad woensdagavond een beslissing rond de kwestie uitstelde naar de volgende bestuursperiode. ,,Als de gemeenteraad onze eis om een referendum naast zich neerlegt, volgt er een rel, aldus de actievoerders.

Het schepencollege schuift de beslissing rond de invoering van Diftar -de zogenaamde intelligente vuilniscontainers- door naar de volgende meerderheid, naar eigen zeggen omdat eerst nog een aantal vragen opgelost moeten worden rond de toepassing van het systeem in de binnenstad. De leden van het Actiecomité Diftar zijn het niet met die werkwijze eens. Ze willen dat het stadsbestuur nu al de knoop doorhakt en de Mechelaars de vrije keuze laat tussen de Diftar-bak en de klassieke vuilzak.
De actievoerders overhandigden de gemeenteraadsleden woensdagavond bloemen in de hoop dat ze het voorstel van het schepencollege alsnog zouden wegstemmen. Maar dat gebeurde niet. Opvallend bij de stemming waren de onthouding van het Vlaams Belang en de afwezigheid van SP.A-fractieleider Geert Bervoets, die het stadsbestuur de afgelopen weken nochtans een gebrek aan politieke moed in dit dossier hadden verweten.
Recht op inspraak
Het actiecomité is nu vast van plan om nog voor het einde van dit jaar de petitie met 8.500 ingezamelde handtekeningen in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen, en zo een referendum af te dwingen. Daarvoor zijn in principe slechts 7.700 handtekeningen nodig, of het fiat van tien procent van de Mechelaars. De gemeenteraad moet zich vervolgens over de aanvraag buigen en de eis al dan niet ontvankelijk verklaren.

,,De kans dat een meerderheid van de gemeenteraadsleden het referendum afwijst, is reëel, zegt Eric den Hamer van het actiecomité. ,,Dat zou een kaakslag zijn voor de democratie en voor het recht op inspraak, dat uitdrukkelijk vermeld wordt in het coalitieakkoord. De politici mogen zich in dat geval aan een fikse rel verwachten.

23-12-2004 Het Laatste Nieuws: Diftar-comité deelt pamfletten en rozen uit.

MECHELEN Het stadsbestuur van Mechelen zal deze legislatuur enkel voorbereidend werk verrichten met betrekking tot het diftarproject en de definitieve beslissing pas volgende legislatuur maken. Dat besliste de raad woensdagavond, zeer tot ongenoegen van het uit buurtcomités samengestelde 'actiecomité Diftar'. Dat deelde bij aanvang van de raadszitting pamfletten en rozen uit aan de raadsleden in de hoop hen te overtuigen al wel een beslissing te nemen. «Wij willen dat er nu een beslissing valt over de keuze tussen een afvalbak of een afvalzak, niet over twee jaar», zegt voorzitter Emiel Neuckens. «Dan moeten we van voren af aan herbeginnen met onze acties.» Het college argumenteerde echter dat er voor de toepassing van het diftarsysteem met containers nog heel wat bijkomend onderzoek nodig is. Het actiecomité, dat meent dat bewoners niet verplicht mogen worden om een afvalbak te gebruiken, verzamelde begin november nog 8.000 handtekeningen om een referendum af te dwingen.

16-12-2004 De Standaard: Mechelen stelt diftar uit .

MECHELEN - Het Mechelse stadsbestuur schuift de beslissing over de invoering van het diftar-systeem voor afvalophaling door naar de volgende bestuursperiode. Volgens de schepen van Leefmilieu Jowan Lamon (Groen!) zijn er nog te veel vragen rond het systeem met de zogenaamde intelligente huisvuilbak.
Rond de invoering van diftar - het ,,de vervuiler betaalt''-principe - werden de afgelopen maanden verhitte discussies gevoerd in Mechelen. Vooral bij bewoners van de binnenstad groeide hevig protest tegen de veralgemeende invoering van de vuilniscontainers met een computerchip. De opposanten verenigden zich in het actiecomité Bak of Zak, dat de keuzevrijheid bepleit tussen de huisvuilbak en de klassieke vuilzak.
Onder druk van het protest rees ook bij verschillende partijen van de meerderheid twijfel. Nu heeft het schepencollege dus beslist om de definitieve beslissing uit te stellen tot de volgende legislatuur.
,,Er bestaan nog te veel vragen rond diftar. We weten niet welke moeilijkheden het systeem in een historische binnenstad met zich mee zal brengen'', zegt Lamon. ,,Daarom lijkt het ons beter eerst nog enkele tests te doen. Het gaat hier tenslotte niet om een spelletje. Huisvuilophaling is een van de belangrijkste dossiers die op het niveau van een stad of gemeente beslist kunnen worden. De bedoeling is dat we een volledig afgewerkt dossier kunnen overmaken aan de volgende bestuursploeg.''
Volgens de Vlaams Belang-fractieleider Frank Creyelman is het stadsbestuur bang om de Mechelaars in de aanloop naar de verkiezingen tegen de borst te stoten. ,,Het uitstel is tekenend voor de moed van dit stadsbestuur.''

16-12-2004 Het Nieuwsblad: Stad schuift Diftar door naar volgende legislatuur.

Het stadsbestuur schuift de beslissing over de invoering van Diftar door naar de volgende bestuursperiode. Volgens schepen van Leefmilieu Jowan Lamon (Groen!) zijn nog te veel vragen rond het systeem van huisvuilophaling onopgelost om de knoop eerder door te hakken. ,,Onze opvolgers krijgen een afgewerkt dossier, aldus Lamon.
Rond de invoering van Diftar - de zogenaamde intelligente huisvuilbak - werden de afgelopen maanden verhitte discussies gevoerd in de Dijlestad. Vooral bij bewoners van de binnenstad groeide hevig protest tegen de veralgemeende invoering van Diftar. De opposanten verenigden zich in het actiecomité Bak of zak', dat de keuzevrijheid bepleit tussen de huisvuilbak en de klassieke vuilzak.
Onder druk van het aanzwellend protest rees ook bij verschillende partijen van de meerderheid twijfel rond Diftar. Nu heeft het schepencollege dus beslist om de definitieve beslissing uit te stellen tot de volgende legislatuur.
,,Er bestaan nog te veel vragen rond Diftar. We weten niet welke moeilijkheden het systeem in een historische binnenstad met zich mee zal brengen, aldus schepen Lamon. ,,Daarom lijkt het ons beter eerst nog een aantal tests te doen. Het gaat hier tenslotte niet om een spelletje. Huisvuilophaling is één van de belangrijkste dossiers die op het niveau van een stad of gemeente beslist kunnen worden. De bedoeling is dat we een volledig afgewerkt dossier kunnen overmaken aan de volgende bestuursploeg.

Volgens Vlaams Belang-fractieleider Frank Creyelman is het stadsbestuur bang om de Mechelaars in de aanloop naar de verkiezingen tegen de borst te stoten. ,,Dat Diftar niet wordt ingevoerd, is goed nieuws voor de burger. Ook wij bepleiten de vrije keuze tussen bak of zak. Maar het uitstel is ook tekenend voor de moed van dit stadsbestuur.

30-11-04: PERSCOMMUNIQUE Diftar-Comité


Ingevolge TWEE vergaderingen met het stadsbestuur hebben wij een op uitnodiging van het College via hun brief van 3/11/2004 op 30/11/04 een nieuwe vergadering gehouden, waarop bepaalde voorstellen/beslissingen van het College toegelicht en besproken werden.

Deze brief bevatte in hoofdlijnen de volgende elementen:
· actiecomité kan vertegenwoordigd worden in een werkgroep rond Diftar
· er zou een proefproject opgestart worden met het DIFTAR-systeem zoals Ivarem dat voorstelt (met een bak en een ophaling om de 2 weken)
· personen welke aan het DIFTAR-systeem zouden kunnen genieten van een incentive (financieel voordeel)
· definitieve beslissing zou PAS vallen in de volgende legislatuur
Wij vinden dat
· er het afgelopen jaar voldoende voorlichtingsavonden ingericht zijn door Ivarem en dat wij alleen de van hen verkregen informatie hebben doorgegeven aan de Mechelaars.
· Wij geen enkel concreet antwoord ontvangen hebben op de door ons op 29 juni tesamen met de eerste 4237 handtekeningen overhandigde brief met onze verzamelde vragen en opmerkingen rond de Diftar-problematiek aan het stadsbestuur. Dit ondanks de belofte van Burg. Anciaux, dat we die antwoorden rond 20 september jl. zouden ontvangen. Wij hebben ook moeten constateren dat deze brief - in weerwil met de adressering waarin deze duidelijk werd vermeld - niet werd doorgestuurd aan de leden van de gemeenteraad.
· Wij verheugd zijn, dat er door het College nu eindelijk een structureel overleg met de Mechelse buurtcomité’s rond de Diftar-problematiek opgericht heeft. Wij hopen, dat in deze werkgroep nu via een feitelijke, structurele, inhoudelijke dialoog en bespreking van de oorsprong van de afvalproblematiek, er tot reële oplossingen voor de vermindering van huishoudafval gekomen kan worden, zonder dat de Mechelaars met een systeem, dat zeer onpraktisch/mensonvriendelijk, technocratisch, bijna achterhaald en zeer duur zowel in zijn investeringen (ondergrondse bakken kosten per stuk alleen al minimaal 10.000 euro per stuk) en tweewekelijks gebruik worden opgezadeld en bovendien voor 30 jaar lang met de hoge kosten ervan opgescheept worden. De burger/consument wordt immers ongevraagd met het afval van de producent opgescheept.
· wij in het voorstel en de uitvoeringswijze van het proefproject voorgesteld door het stadsbestuur ons als actiecomité DIFTAR niet kunnen vinden
· wij niet kunnen accepteren dat de beslissing in de volgende legislatuur valt

Tijdens de voorbije maanden hebben meer dan 8450 personen onze actie ondersteund, namelijk:
· de vrije keuze tussen een bak of een zak
· wekelijkse ophaling van huisvuil in plaats van om de 2 weken
· indien nodig hun handtekening geldt om een volksraadpleging hieromtrent aan te vragen.

Wij moeten dus nu ervaren dat het College van Burgemeester en Schepenen onze vragen niet heeft willen beantwoorden en de beslissing willen vooruitschuiven naar de volgende legislatuur.
Het actiecomité DIFTAR kan zich daarin niet vinden en heeft daarom unaniem besloten om nu officieel een volksraadpleging hierover aan te vragen.
Wij hebben momenteel in totaal 8579 handtekeningen opgehaald, waarvan 8468 voor het aanvragenvan deze raadpleging. Dat is meer dan 10% van de Mechelse bevolking en daarmee toereikend om deze aanvraag nu te doen.
We hebben, na toelichting van de Schepen gekregen te hebben over hun brief, de vertegenwoordigers van het College dit vanavond meegedeeld na onze conclusies getrokken te hebben tijdens de vergadering.

Getekend: Actiegroep Diftar van de verenigde buurtcomité’s.