update 11 april 2018

Onze oproep 'Beleid stad Mechelen doe er iets aan ... wij worden vergast!' kreeg steun!

 

Misschien is ons voorstel en onze vele jaren sensibiliseren wel goed voor een subsidie die we dan graag schenken om ingrepen te doen voor effectieve verbeteringen voor de wijk!

Tijdens de zesmaandelijkse vergaderingen met de multinationals werd door ons telkens gewezen op de mobiliteitsproblemen en de luchtvervuiling in de woonwijken en gevraagd om ons te steunen in onze strijd.

EN

10 december 2017 MECHELEN – (Bron: Bart De Bruyn)

De mobiliteit in Mechelen-Zuid moet beter, dat vindt de vereniging Bedrijven Mechelen-Zuid (BMZ). In Technopolis werden de bedrijven van Mechelen-Zuid samengebracht met alle betrokken actoren zoals De Lijn, Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen, Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse overheid.
Meer vindt u op http://www.madeinmechelen.be/nieuws/bedrijven-mechelen-zuid-buigen-zich-over-mobiliteit/

 

Er werden inmiddels reeds enkele maatregelen getroffen omgeving bedrijven zelf zoals de verkeersborden om de locaties van de bedrijven beter te vinden op het bedrijventerrein. Waarom moest dit zolang duren?

 

18 december 2015:

GvA:Mechelen - Twee jaar na een eerste meting in 2011 is de uitstoot van CO2 in 2013 met acht procent gedaald, zo blijkt uit een nieuwe nulmeting. Vooral gezinnen doen het erg goed, maar op de weg is er nog werk aan de winkel. Mechelen heeft een nieuwe stap gezet in de ambitie om een klimaatneutrale stad te worden. De daling is vooral te danken aan gezinnen die opvallend minder elektriciteit en stookolie verbruiken, wat voor twintig procent minder uitstoot zorgt. En ook aan de tertiaire sector, de bedrijven die goederen of diensten verkopen.De uitdaging ligt bij de uitstoot van het verkeer die met negen procent is gestegen, wat te wijten is aan de stijging van het aantal afgelegde kilometers met elf procent. Daarvoor baseert de stad zich op een extrapolatie van cijfers van het Vlaams Gewest. Vanaf 2016 kunnen projecten van inwoners tot 5000 euro subsidie krijgen als ze bijdragen tot een klimaatneutraal Mechelen.

Stad Mechelen - CO2-nulmeting Convenant of Mayors

Berichtgeving van beleid:
Mechelen is goed op weg om klimaatneutraal te worden laat bevoegd schepen Marina De Bie weten. "Twee jaar na de eerste meting (2011) blijkt dat de uitstoot van CO2 met 8% is gedaald! Mechelen engageerde zich al in 2012 om 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020.
Deze daling met 8% is dus een eerste stap in de goede richting. Wanneer we rekening houden met het gestegen aantal inwoners en arbeidsplaatsen, is er zelfs een daling van 8,5%. Een opsteker voor alle Mechelaars!
Bovendien stoot de sector 'Huishoudens' nu al 20% minder CO2 uit dan in 2011. Een koploper van formaat die alle andere sectoren kan inspireren!
Om inwoners de kans te geven nog een stap verder te gaan en met de hele buurt klimaatneutraal te worden, kunnen projecten van inwoners tot 5000 euro ondersteuning krijgen vanaf januari 2016."

Blijf op de hoogte

 

Graag even in herinnering brengen dat de mobiliteit komende en gaande naar het Centrum en de ring rond de Kern over het Kanaal Zennegat - Leuven moet.

Sinds de regeling met lichten staat men file tot voorbij de ingang van het Vrijbroekpark. De brug staat bij doorgang van een schip, hoe klein ook uitgezonderd de kajaks en roeibootjes, gemiddeld 13 minuten open. De voertuigen staan dan gedurende die tijd stil met draaiende motoren en moeten vervolgens nog aanschuiven gezien twee lichtregelingen (op het plein en aan Brusselpoort) vlotte doorgang belemmeren.

Ons voorstel is: