Persmededeling 24 mei 2018 LMZvzw verwisselt het geweer van schouder

 

LMZ vzw VERWISSELT HET GEWEER VAN SCHOUDER

 

Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw schakelt over van één werkmethode naar een andere. Onder het motto “stop die zinloze bezigheden” stapt LMZ vzw over van deelname aan bepaalde vergaderingen naar een intensiever en efficiënter gebruik van sociale media.

In het verleden nam LMZ vzw met plezier deel aan info- en overlegvergaderingen, maar besluit nu dat het rendement van bepaalde vergaderingen ondermaats is. Aan de vrijwilligers wordt steeds opnieuw gevraagd om avonden vrij te maken en urenlang te vergaderen om dan te moeten vaststellen dat het resultaat pover is. Soms wordt in die vergaderingen verhoudingsgewijze meer gediscussieerd of gepalaverd over randdetails dan over de grond van de zaak en worden de resultaten buiten de vergadering om nog gemanipuleerd ook. Nochtans gaan die vergaderingen ten koste van het sociale en familiale leven van de vrijwilligers.

Onder het motto “stop die zinloze bezigheden” heeft LMZ vzw daarom besloten om deelname aan vergaderingen stop te zetten als blijkt dat het resultaat van de inspanningen ondermaats is. Dit geldt in de eerste plaats voor de Milieuraad waarbij LMZ vzw moet vaststellen dat er weinig of geen tijd is besteed aan belangrijke dossiers als

·     de verkaveling in Stuyvenberg,

·     de verkaveling in Spreeuwenhoek en de invalsweg door het bos van Loos,

·     de inplanting van Plopsaqua in het bufferbos langsheen de E19,

·     de afvalberg van Meysmans langs de Zenne,

·     het woonzorgproject aan de Liersesteenweg,

·     het kappen van bomen,

·     de groenbalans van Mechelen, enz. …

LMZ vzw zal zich in de toekomst, meer nog dan in het verleden, concentreren op de nieuwe media en volop kiezen voor het opvolgen en behandelen van dossiers langs digitale kanalen. Hierover zal dan ook zoveel mogelijk gecommuniceerd worden via sociale media en de website. LMZ vzw is ervan overtuigd dat dit een veel efficiëntere manier van werken is die tot meer resultaten en dus meer voldoening van de vrijwilligers zal leiden.

 

Meer dan ooit te vinden op http://www.leefmilieugroep-mechelen-zuid.be/ en op https://www.facebook.com/groups/816656835040245/?fref=ts"

 
In het verleden werd door LMZ heel wat werk verzet in vergaderingen om dossiers te ondersteunen of te bekritiseren; zo was Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw actief in:

·        de stedelijke milieuraad sinds 06 augustus 1991. Binnen de stedelijke milieuraad nam Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw gedurende 17 jaren het ondervoorzitterschap waar en was sinds de oprichting van het dagelijks bestuur van deze raad in 2007 ondervoorzitter; dit engagement stopt dus.

 

·        de werkgroep ‘Lucht’ sinds september 1998. Deze werkgroep was actief in de schoot van de Mechelse Milieuraad om de problemen rond de luchtkwaliteit aan te kaarten, maar werd niet meer samengeroepen na de vergadering van 19 januari 2007. Nochtans blijkt uit de media meer dan ooit hoe actueel deze problematiek is. Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw vond deze problematiek zo belangrijk dat er een boek werd aan gewijd.

 

·        het overleg rond de “Afvalberg Meysmans” (grond-stortberg in de beschermde Zennevallei). Dit dossier is al meer dan 24 jaar oud en nog steeds actueel.

 

·        de wijkwerking Mechelen-Zuid en dit vanaf 1999. Ondertussen is deze wijkwerking opgeheven.

 

·        overleg met bedrijven in industriezone Mechelen-Zuid en dit overleg wenst Leefmilieugroep Mechelen-Zuid in de toekomst verder te zetten.

 

Meer info kan ook nog worden gevonden in:

Het boek “25 jaar gehakketak in Mechelen-Zuid” dat verscheen in december 2004 en waarin de lange actieve inzet van Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw wordt beschreven en gedocumenteerd.

Het boek “Lucht: Verslagen, studies en conclusies 'Lucht', allergieën en ademhalingsproblemen”

 Getekend:

          Guy Verberckmoes       Rudi Serneels        Michel Proesmans          Wim Dewit

                                   Voorzitter              Ondervoorzitter           Secretaris               Penningmeester